Động từ bất qui tắc Sand-cast trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Sand-cast trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Sand-cast

  • Đổ vào khuôn cát

Cách chia động từ bất qui tắc Sand-cast

Động từ nguyên thể Sand-cast
Quá khứ Sand-cast
Quá khứ phân từ Sand-cast
Ngôi thứ ba số ít Sand-casts
Hiện tại phân từ/Danh động từ Sand-casting
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp