Động từ bất qui tắc Shoot trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Shoot trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Shoot

  • Bắn

Cách chia động từ bất qui tắc Shoot

Động từ nguyên thể Shoot
Quá khứ Shot
Quá khứ phân từ Shot
Ngôi thứ ba số ít Shoots
Hiện tại phân từ/Danh động từ Shooting
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp