Động từ bất qui tắc Strew trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Strew trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Strew

  • Rải, rắc, vãi

Cách chia động từ bất qui tắc Strew

Động từ nguyên thể Strew
Quá khứ Strewed
Quá khứ phân từ Strewn/Strewed
Ngôi thứ ba số ít Strews
Hiện tại phân từ/Danh động từ Strewing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp