Động từ bất qui tắc Telecast trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Telecast trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Telecast

  • Phát đi bằng truyền hình

Cách chia động từ bất qui tắc Telecast

Động từ nguyên thể Telecast
Quá khứ Telecast
Quá khứ phân từ Telecast
Ngôi thứ ba số ít Telecasts
Hiện tại phân từ/Danh động từ Telecasting
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp