Động từ bất qui tắc Test-drive trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Test-drive trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Test-drive

  • Cho (xe) chạy thử

Cách chia động từ bất qui tắc Test-drive

Động từ nguyên thể Test-drive
Quá khứ Test-drove
Quá khứ phân từ Test-driven
Ngôi thứ ba số ít Test-drives
Hiện tại phân từ/Danh động từ Test-driving
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp