Động từ bất qui tắc Test-fly trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Test-fly trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Test-fly

  • Cho (máy bay) chạy thử

Cách chia động từ bất qui tắc Test-fly

Động từ nguyên thể Test-fly
Quá khứ Test-flew
Quá khứ phân từ Test-flown
Ngôi thứ ba số ít Test-flys
Hiện tại phân từ/Danh động từ Test-flying
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp