Động từ bất qui tắc Typeset trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Typeset trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Typeset

  • Sắp chữ

Cách chia động từ bất qui tắc Typeset

Động từ nguyên thể Typeset
Quá khứ Typeset
Quá khứ phân từ Typeset
Ngôi thứ ba số ít Typesets
Hiện tại phân từ/Danh động từ Typesetting
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp