Chọn giống bằng công nghệ genCHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Chọn giống bằng công nghệ gen

   1. Khái niệm công nghệ gen

   - Công nghệ gen là một quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới.

   2. Quy trình

   Quá trình thực hiện gồm 3 giai đoạn:

   - Giai đoạn 1: Tạo ADN tái tổ hợp

   • Tách ADN khỏi tế bào cho và tách thể truyền, thể truyền thường sử dùng là plasmit hoặc virut

   • Cắt ADN của tế bào cho và mở vòng thể truyền.

   • Dùng enzim nối để nối đoạn ADN vừa cắt với thể truyền.

   - Giai đoạn 2: đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

   - Giai đoạn 3: Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

   3. Ứng dụng công nghệ gen

   a. Khái niệm sinh vật biến đổi gen

   - Là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi để phù hợp với mục đích của mình.

   -Các cách làm biến đổi gen của 1 sinh vật:

   - Đưa thêm 1 gen lạ của 1 loài khác vào hệ gen

   - Làm biến đổi 1 gen đã có sẵn trong hệ gen

   - Loại bỏ hoặc làm bất hoạt 1 gen nào

   b. Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen

Tham khảo thêm các bài chuyên đề sinh lớp 12 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


chuyen-de-ung-dung-di-truyen-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12