Công thức về Cơ chế di truyền và biến dị hay, chi tiếtCông thức về Cơ chế di truyền và biến dị hay, chi tiết

I. Các thành phần của ADN

   1. Công thức liên quan chiều dài ADN (L) và số lượng nuclêôtit (N):

Chuyên đề Sinh 12

   2. Công thức chu kì xoắn (Ck): Chuyên đề Sinh 12

   3. Công thức tính tổng số nuclêôtit của gen:

Chuyên đề Sinh 12

   4. Công thức tính khối lượng M:Chuyên đề Sinh 12

   5. Công thức tính số liên kết hiđrô: H = 2A + 3G

   6. Công thức tính số liên kết photphođieste: P = N - 2

   7. Công thức tính số liên kết đường – phôtphat: Chuyên đề Sinh 12

II. Công thức của quá trình tự sao

   1. Số ADN con được tạo ra sau k lần tự phân của 1 ADN: 2k

   Số ADN con được tạo ra sau k lần tự phân của n ADN: n.2k

   2. Số nuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp:

Chuyên đề Sinh 12

   3. Số ADN con có 2 mạch đều mới là: 2k - 2

   4. Số liên kết hiđrô được hình thành/phá vỡ:Hht = H.2k

II. Quá trình phiên mã

   1. Số ribônuclêôtit cần sử dụng trong quá trình phiên mã: Chuyên đề Sinh 12

   2. Liên hệ giữa chiều dài và số ribônuclêôtit:Chuyên đề Sinh 12

   3. Khối lượng của ARN: M = rN x 300 đvC

   4. Số liên kết hoá trị giữa các ri bô nuclêôtit: P = rN – 1.

III. Quá trình dịch mã

   1. Số axit amin cần sử dụng là cho 1 chuỗi pôlipeptit:Chuyên đề Sinh 12

   2. Số axit amin ở 1 chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh: Chuyên đề Sinh 12

IV. Số liên kết hiđrô

- Đột biến đảo cặp nuclêôtit, số liên kết hiđrô được giữ nguyên.

- Đột biến thay thế:

   + Thay 1 cặp A – T thành 1 cặp G – X: Hđb = H + 1

   + Thay 1 cặp G – X thành 1 cặp A – T: Hđb = H – 1.

- Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit:

   + Mất 1 cặp A – T: Hđb = H – 2.

   + Mất 1 cặp G – X: Hđb = H – 3.

- Đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit:

   + Thêm 1 cặp A – T: Hđb = H + 2

   + Thêm 1 cặp G – X: Hđb = H + 3.

Xem thêm kiến thức trọng tâm và các dạng bài tập Sinh học lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


chuyen-de-co-che-di-truyen-va-bien-di.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác