Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (3)CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (3)

1. Số liên kết hiđrô

   - Đột biến đảo cặp nuclêôtit, số liên kết hiđrô được giữ nguyên.

   - Đột biến thay thế:

   • Thay 1 cặp A – T thành 1 cặp G – X: Hđb = H + 1

   • Thay 1 cặp G – X thành 1 cặp A – T: Hđb = H – 1.

   - Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit:

   • Mất 1 cặp A – T: Hđb = H – 2.

   • Mất 1 cặp G – X: Hđb = H – 3.

   - Đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit:

   • Thêm 1 cặp A – T: Hđb = H + 2

   • Thêm 1 cặp G – X: Hđb = H + 3.

Tham khảo thêm các bài chuyên đề sinh lớp 12 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


chuyen-de-co-che-di-truyen-va-bien-di.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12