Chuyên đề Vật Lí 10 Cánh diều Bài 2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Với giải bài tập Chuyên đề Vật Lí 10 Bài 2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Chuyên đề học tập Vật Lí 10 Bài 2.

Giải Chuyên đề Vật Lí 10 Cánh diều Bài 2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quảng cáo

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 51

I. Nhu cầu sử dụng năng lượng

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 52

II. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch

1. Than đá

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 53

2. Dầu mỏ

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 54

3. Khí thiên nhiên

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 55

4. Mưa acid – hậu quả tiêu cực của việc sử dụng quá mức nhiên liệu hóa thạch

III. Sử dụng năng lượng hạt nhân

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 56

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 57

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 58

V. Biến đổi khí hậu

1. Biểu hiện của biến đổi khí hậu

Chuyên đề Vật Lí 10 trang 59

2. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu

3. Tác động của biến đổi khí hậu

Tài liệu giáo viên