Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 có đáp án, hay nhất

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 có đáp án, hay nhất

Câu 1: Thách thức của tình hình dân số nước ta là?

A. Quy mô dân số lớn.

B. Tốc độ dân số còn tăng nhanh.

C. Giảm sinh chưa vững chắc.

D. Cả A,B,C.

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 2: Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm là?

A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật.

C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.

D. Mở rộng thị trường lao động.

Đáp án: D

Câu 3: Phương hướng của chính sách giải quyết việc làm là?

A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật.

C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.

D. Cả A,B,C.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 4: Vai trò của chính sách giải quyết việc làm đối với sự phát triển kinh tế là?

A. Yếu tố quyết định.

B. Yếu tố cơ bản.

C. Yếu tố quan trọng.

D. Yếu tố không cơ bản.

Đáp án: A

Câu 5: Mục tiêu của chính sách dân số là?

A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục

C. Nâng cao hiểu biết của người dân

D. Giảm tốc độ gia tăng dân số.

Đáp án: D

Câu 6: Phương hướng của chính sách dân số là?

A. Giảm tốc độ gia tăng dân số.

B. Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí.

C. Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.

D. Nâng cao hiểu biết của người dân.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 7: Sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số gọi là?

A. Chất lượng dân số.

B. Phân bố dân cư.

C. Quy mô dân số.

D. Cơ cấu dân số.

Đáp án: A

Câu 8: Số người sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính tại thời điểm nhất định gọi là?

A. Chất lượng dân số.

B. Phân bố dân cư.

C. Quy mô dân số.

D. Cơ cấu dân số.

Đáp án: C

Câu 9: Chỉ số phát triển con người viết tắt là?

A. HDI.

B. IQ.

C. AQ.

D. EQ

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 10: Sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính gọi là?

A. Chất lượng dân số.

B. Phân bố dân cư.

C. Quy mô dân số.

D. Cơ cấu dân số.

Đáp án: B

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-11-chinh-sach-dan-so-va-giai-quyet-viec-lam.jsp

Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên