Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 35 trang 71Bài 35: Không khí cần cho sự cháy

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 35 trang 71: Làm thế nào để ngọn lửa ở bếp than và bếp củi không bị tắt?

Trả lời

Quảng cáo

- Đối với bếp than ta thường xuyên phải cời xỉ than, để ra hướng gió ra khỏi bếp để không khí tràn vào bếp cung cấp oxi cho sự cháy.

- Đối với bếp củi ta phải cời rỗng bếp tạo điều kiện cho than được tiếp xúc với không khí.

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Khoa học 4 khác:

Mục lục Giải bài tập Khoa học 4:

Loạt bài Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Khoa học 4 giúp bạn học tốt Khoa học 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-35-khong-khi-can-cho-su-chay.jsp