Khoa học lớp 5 Bài 32: Tơ sợiKhoa học lớp 5 Bài 32: Tơ sợi

Với lời giải bài tập Khoa học lớp 5 Bài 32: Tơ sợi hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Khoa học lớp 5.

Trả lời câu hỏi Khoa học lớp 5 Bài 32 trang 66: Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết.

Trả lời

Quảng cáo

   Một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo: Cotton, kaki, jeans, kate, nỉ, len, thô, voan, lanh,…

Trả lời câu hỏi Khoa học lớp 5 Bài 32 trang 66: Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Trả lời

Quảng cáo

   - Hình 1 liên quan đến việc làm ra sợi đay.

   - Hình 2 liên quan đến việc làm ra sợi bông.

   - Hình 3 liên quan đến việc làm ra tơ tằm.

Trả lời câu hỏi Khoa học lớp 5 Bài 32 trang 67: Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh và sợi gai, loại nào có nguồn gốc từ thực vật, loại nào có nguồn gốc từ động vật?

Trả lời

- Có nguồn gốc từ thực vật: Sợi bông, sợi đay, sợi lanh.

- Có nguồn gốc từ động vật: Tơ tằm.

Trả lời câu hỏi Khoa học lớp 5 Bài 32 trang 67:

   - Lần lượt đốt thử một số mẫu tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Quan sát hiện tượng xảy ra.

   - Kết hơp kết quả thí nghiệm trên và các thông tin dưới đây, bạn hãy hoàn thành bảng sau:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5
Loại tơ sợi Đặc điểm chính

1. Tơ sợi tự nhiên:

   - Sợi bông

   - Tơ tằm.

2. Tơ sợi nhân tạo:

   - Sợi ni lông

Trả lời

Quảng cáo

   - Tơ sợi tự nhiên thì khi đốt tạo thành tàn tro. Tơ sợi nhân tạo khi đốt thì tro vón cục lại.

Loại tơ sợi Đặc điểm chính

1. Tơ sợi tự nhiên:

   - Sợi bông

   - Tơ tằm.

   - Sợi bông: Nhẹ, có thể mỏng như màn, băng y tế, hoặc dày như lều bạt, buồm.

   - Tơ tằm: Lụa làm từ tơ tằm nhẹ, óng ả.

2. Tơ sợi nhân tạo:

   - Sợi ni lông

   - Sợi ni lông: dai, bền, không thấm nước, không nhàu, thường được sử dụng trong y tế, bàn chải, dây câu.

Tham khảo câu trả lời và lời giải bài tập Khoa học lớp 5 hay, chi tiết khác: