Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Lịch Sử lớp 7 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 15 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Câu 1: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt sau ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên là gì?  

A. Bị tàn phá nặng nề nhưng được phục hồi nhanh chóng

B. Phương thức sản xuất mới được du nhập thúc đẩy kinh tế phát triển

C. Không bị ảnh hưởng

D. Bị tàn phá nặng nề, không thể phục hồi

Lời giải:

 Mặc dù bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt vẫn được phục hồi nhanh chóng nhờ chính sách khuyến khích sản xuất của nhà nước

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là  

A. Ruộng đất công và ruộng đất tư hữu

B. Ruộng đất công và ruộng chùa

C. Ruộng đất tư và ruộng chùa

D. Ruộng công và ruộng lộc

Lời giải:

Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là ruộng đất công làng xã và ruộng đất tư nhân

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Đâu là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội thời Trần?  

A. Nông dân

B. Thợ thủ công

C. Thương nhân

D. Nông nô, nô tì

Lời giải:

Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội thời Trần là nông nô và nô tì. Họ bị lệ thuộc và bị quý tộc bóc lột nặng nề hơn nông dân tá điền. Con cái của nô tì cũng là nô tì của chủ. Nô tì được đưa vào sản xuất thì chuyển thành nông nô

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên kết thúc, xã hội Đại Việt có điểm gì đáng chú ý?  

A. ngày càng phân hóa sâu sắc

B. mâu thuẫn giai cấp được giảm thiểu đến mức thấp nhất

C. dân số tăng nhanh

D. đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt

Lời giải:

Sau chiến tranh chống Mông- Nguyên, xã hội Đại Việt ngày càng phân hóa sâu sắc:

- Bộ phận thống trị: vương hầu, quý tộc, địa chủ địa phương ngày càng giàu có nhờ hưởng bổng lộc của nhà nước và bóc lột nông dân

- Bộ phận bị trị: nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nông nô, nô tì tăng nhanh về số lượng và bị bóc lột nặng nề

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên là gì?

A. Quốc sử quán

B. Quốc sử viện

C. Ngự sử đài

D. Hàn lâm viện

Lời giải:

Cơ quan chuyên viết sử ra đời là Quốc sử viện do Lê Văn Hưu đứng đầu. Cơ quan này đã biên soạn bộ sử đầu tiên của nước ta là Đại Việt sử kí

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Biểu hiện nào cho thấy dưới thời Trần hoạt động sản xuất thủ công nghiệp đã bước đầu mang tính chuyên môn hóa?  

A. Hình thành các công trường thủ công

B. Xuất hiện nhiều thợ thủ công giỏi

C. Xuất hiện các làng nghề thủ công

D. Trình độ kĩ thuật được nâng cao

Lời giải:

Dưới thời Trần hoạt động sản xuất thủ công nghiệp đã bước đầu mang tính chuyên môn hóa, biểu hiện ở chỗ một số thợ thủ công cùng làm một nghề như làm gốm, dệt vải, nhuộm, làm giấy…đã tụ họp và lập thành các làng nghề chỉ sản xuất một sản phẩm thay vì sản xuất nông nghiệp truyền thống

Đáp án cần chọn là: C

Chú ý

Công trường thủ công là hình thức xuất hiện ở thời kì đầu khi chủ nghĩa tư bản mới được hình thành

Câu 7: Đâu không phải là tín ngưỡng cổ truyền của người Việt vẫn được bảo lưu dưới thời Trần?

A. Tờ cúng tổ tiên, các vị anh hùng dân tộc

B. Sùng bái tự nhiên

C. Phồn thực

D. Sùng bái đạo Phật

Lời giải:

Những tín ngưỡng cổ truyền của người Việt vẫn được bảo lưu dưới thời Trần là tục thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, những người có công với làng nước; sùng bái tự nhiên; phồn thực…

=> Đáp án C: sùng bái đạo Phật không phải là những tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng được nâng cao?  

A. Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị

B. Đạo Phật lấn át quyền của nhà vua

C. Nhân dân không ủng hộ đạo Phật

D. Ảnh hưởng của đạo giáo và phật giáo giảm dần

Lời giải:

Thời Trần, địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng được nâng cao do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Nhiều nhà nho được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước như Trương Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hải, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Chu Văn An…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Tại sao văn học thời Trần đậm đặc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc?  

A. Do nền kinh tế phát triển, tinh thần tự cường của dân tộc dâng cao

B. Do đất nước liên tục phải đương đầu và đều đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù

C. Do nền văn hóa dân tộc được xây dựng và phát triển mạnh

D. Do Đại Việt vươn lên trở thành cường quốc hùng mạnh nhất Đông N

Lời giải:

Xuất phát từ bối cảnh đất nước trong thế kỉ XIII, nhân dân Đại Việt liên tục phải đương đầu với 3 lần xâm lược của quân Mông- Nguyên và đều giành thắng lợi. Do đó văn học thời Trần mang đậm lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự quan tâm của nhà nước đối với giáo dục?  

A. Mở các trường công để đào tạo con em quý tộc, quan lạ

B. Định lệ thi thái học sinh 7 năm một lần

C. Quy định chọn tam khôi trong kì thi Đình 

D. Dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu

Lời giải:

Nhà Trần rất quan tâm đến giáo dục:

- Quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em  quý tộc, quan lại. Các lộ, phủ quanh kinh thành đều có trường công.

- Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều, quy chế thi cũng được quy định rõ ràng: 7 năm thi tiến sĩ một lần, chọn Tam khôi (trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) trong kì thi Đình

=> Đáp án D: dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu là hoạt động vinh danh thời Lê sơ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Sự khác nhau cơ bản giữa điền trang và thái ấp thời Trần là gì?  

A. Nguồn gốc, chủ sở hữu

B. Tính chất kinh tế trong các điền trang, thái ấp

C. Lực lượng sản xuất trong các điền trang, thái ấp

D. Vai trò của điền trang, thái ấp với chế độ phong kiến thời Trần

Lời giải:

Sự khác nhau giữa điền trang và thái ấp là nguồn gốc và chủ sở hữu. Cụ thể: 

- Điền trang là bộ phận ruộng đất thuộc sở hữu của vương hầu, quý tộc do khai hoang mà có => ruộng đất tư

- Thái ấplà bộ phận ruộng đất của nhà nước phong cho các vương hầu quý tộc làm bổng lộc => ruộng đất công

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Các công trình kiến trúc điêu khắc thời Trần mang đặc điểm gì nổi bật?  

A. Là sự nối tiếp của nghệ thuật kiến trúc- điêu khắc thời Lý nhưng cách tạo hình hiện thực khoáng đạt, khỏe khoắn hơn

B. Là các công trình kiến trúc đồ sộ, ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Phật

C. Là các công trình có phong cách đơn giản nhưng đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện

D. Là các công trình chịu ảnh hưởng mạnh của Nho giáo, mang tính dân dụng cao

Lời giải:

Đặc điểm nổi bật của các công trình kiến trúc điêu khắc thời Trần là sự nối tiếp của nghệ thuật kiến trúc- điêu khắc thời Lý nhưng cách tạo hình hiện thực khoáng đạt, khỏe khoắn hơn. Điển hình là hình tượng rồng thời Lý và rồng thời Trần

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Ai là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt?  

A. Trần Nhân Tông

B. Trần Thái Tông

C. Trần Thánh Tông

D. Trần Anh Tông

Lời giải:

Thượng hoàng Trần Nhân Tông về cuối đời đã về tu hành ở núi Yên Từ và trở thành vị tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 7 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 7 | Để học tốt Lịch Sử 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 7Giải bài tập Lịch Sử 7 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học