Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 25 phấn 4 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 25 phấn 4 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Lịch Sử lớp 7 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 25 phấn 4 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Câu 1: Ai là người chỉ huy 29 vạn quân Thanh tiến vào xâm lược Đại Việt vào cuối năm 1788?

A. Sầm Nghi Đống

B. Tôn Sĩ Nghị

C. Thoát Hoan

D. Ô Mã Nhi

Lời giải:

Nhân cơ hội Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh, Lê Chiêu Thống cử Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo 29 vạn quân tiến xuống Đại Việt cuối năm 1788.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Trước khi đem quân ra Bắc để tiêu diệt quân Thanh, Nguyễn Huệ đã có hành động gì để khẳng định tính chính danh?

A. Tổ chức cuộc duyệt binh ở Nghệ An

B. Ra lời hiểu dụ tướng sĩ

C. Tuyển thêm quân sĩ

D. Lên ngôi hoàng đế

Lời giải:

Ngay khi nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (12-1788), lấy hiệu là Quang Trung. Hành động này giúp khẳng định tính chính danh của Nguyễn Huệ, chứng tỏ Đại Việt là quốc gia có chủ và là ngọn cờ để tập hợp lực lượng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn?

A. Rạch Gầm – Xoài Mút

B. Bạch Đằng

C. Ngọc Hồi – Đống Đa

D. Tây Kết – Vạn Kiếp

Lời giải:

Sau 5 ngày tiến quân thần tốc, mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi - Đống Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Thanh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: “Nước Nam từ khi có đế có vương đến nay, chưa bao giờ thấy ông vua nào luồn cúi đê hèn như vậy”. 

Câu nói trên muốn nhắc đến vị vua nào?

A. Lê Chiêu Thống

B. Nguyễn Ánh

C. Trịnh Sâm

D. Lê Chiêu Tông

Lời giải:

Câu nói trên muốn nhắc đến vua Lê Chiêu Thống. Để bảo vệ cơ đồ dòng họ, Lê Chiêu Thống đã cầu cứu nhà Thanh và theo chân Tôn Sĩ Nghị về nước. Lê Chiêu Thống được nhà Thanh phong làm An Nam quốc vương nhưng chỉ là bù nhìn. Hằng ngày, y tìm cách trả thù, báo oán rất tàn ngược.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Vì sao quân Tây Sơn phải rút khỏi Thăng Long khi quân Thanh xâm lược Đại Việt vào cuối năm 1788?

A. Do thế giặc quá mạnh

B. Thực hiện kế vườn không nhà trống

C. Do nhân dân Thăng Long không ủng hộ Tây Sơn

D. Do cần tập trung đánh Nguyễn Ánh ở phía Nam

Lời giải:

Trước thế giặc mạnh, trong khi lực lượng Tây Sơn ở Bắc Hà quá mỏng, Nguyễn Huệ lại đang ở Phú Xuân => Ngô Thì Nhậm và Ngô Văn Sở quyết định rút khỏi Thăng Long về vùng Tam Điệp - Biện Sơn và cử người cấp báo cho Quang Trung

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu?

A. Thời điểm tinh thần binh sĩ lên cao

B. Thời điểm quân địch lơ là

C. Thời điểm nhân dân Thăng Long đang ăn tết, dễ tập hợp lực lượng

D. Thời điểm Nguyễn Ánh chưa tấn công được vào Gia Định

Lời giải:

Dịp Tết là thời điểm quân Thanh đang nghỉ ngơi ăn tết, canh phòng lơ là. Đây chính là cơ hội thuận lợi để Quang Trung mở cuộc tấn công quyết định tiêu diệt kẻ thù

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Đâu không phải là nguyên nhân đưa đến thắng lợi của phong trào nông dân Tây Sơn?

A. Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột của nhân dân

B. Tinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân, đặc biệt là Quang Trung

D. Nhà Thanh và quân Xiêm đang ở thời kì khủng hoảng suy yếu

Lời giải:

Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn:

- Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột của nhân dân ta

- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn

- Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân

=> Đáp án D: thời điểm tổ chức xuất quân xâm lược Đại Việt, cả nhà Thanh và Xiêm đều đang ở thời kì hưng thịnh nhất

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa là gì?

A.Đánh lâu dài

B. Tận dụng thời cơ thuận lợi đánh nhanh thắng nhanh

C. Thanh dã

D. Tiên phát chế nhân

Lời giải:

Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi- Đống Đa là tận dụng thời cơ thuận lợi tổ chức đánh hợp đồng binh chung để nhanh chóng giành thắng lợi

- Thời điểm tổ chức tấn công là vào dịp tết Kỉ Dậu khi quân giặc đang lơ là cảnh giác

- Cánh đánh:

+ Tổ chức đánh hợp đồng binh chủng giữa kị binh, tượng binh, thủy binh

+ Tập kết bất ngờ, tiêu diệt nhanh gọn các cứ điểm của kẻ thù:

/ Đêm 30 tết, quân ta vượt sông Gián Khẩu, tiêu diệt đồn tiền tiêu.

/ Đêm mồng 3, bí mật bao vây, tiêu diệt đồn Hà Hồi

/ Mờ sáng mồng 5, Quang Trung tổ chức tấn công đồn Ngọc hồi và giành thắng lợi. Cùng thời điểm đó, đô đốc Long tấn công và tiêu diệt được đồn Đống Đa. Quân Thanh đại bại. Tôn Sĩ Nghĩ phải bỏ chạy về nước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Điểm tương đồng giữa Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại quân Tây Sơn là gì?

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của giáo sĩ phương Tây

B. Đều dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc

C. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài

D. Đều tự xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh

Lời giải:

Điểm tương đồng giữa Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại quân Tây Sơn là đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cụ thể:

- Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, dựa vào sự giúp đỡ của người Pháp

- Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Cho đoạn trích sau: 

“Đánh cho để dài tóc 

Đánh cho để đen răng 

Đánh cho nó chích luân bất phản Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn 

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. 

Đoạn hiểu dụ trên của vua Quang Trung không mang ý nghĩa gì?

A.Nêu mục đích ra Bắc của nghĩa quân Tây Sơn.

B. Tạo khí thế, quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn.

C. Thể hiện truyền thống đất tranh bắt khuất của dân tộc.

D.Ca ngợi những chiến thắng oai hùng của quân Tây Sơn.

Lời giải:

Ý nghĩa đoạn trích trong bài hiểu dụ nói trên của vua Quang Trung bao gồm:

- Nêu mục đích ra Bắc của nghĩa quân Tây Sơn.

- Tạo khí thế, quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn:

+ Bài dụ khẳng định ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phong tục tập quán: để tóc dài và nhuộm răng đen của người Việt Nam.

+ Nói lên quyết tâm đánh giặc để bảo vệ độc lập dân tộc; tiêu diệt khiến cho quân giặc mảnh giáp không còn, không một chiếc xe nào trở về, để cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ. 

- Thể hiện truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam.

=> Đáp án D: đoạn hiểu dụ không có ý nghĩa ca ngợi chiến thắng oai hùng của quân Tây Sơn vì sau đó nghĩa quân Tây Sơn mới giành chiến thắng ở Ngọc Hồi – Đống Đa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho các phong trào đấu tranh ở những giai đoạn lịch sử sau?

A. Vấn đề đoàn kết nội bộ trong bộ chỉ huy

B. Vấn đề phát huy sức mạnh của người nông dân

C. Vấn đề tiêu diệt tận gốc kẻ thù

D. Vấn đề cần có một phương pháp đấu tranh đúng đắn

Lời giải:

- Hạn chế của phong trào Tây Sơn:

+ Xu hướng phong kiến hóa quá sớm dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ của bộ chỉ huy nghĩa quân khi 3 anh em đều xưng vương ở một vùng, tạo ra một sự chia cắt mới và người nông dân không được hưởng thành quả của cuộc đấu tranh

+ Không tiêu diệt tận gốc kẻ thù là Nguyễn Ánh. Từ đó cho Nguyễn Ánh có cơ hội từng bước khôi phục cơ đồ, tiêu diệt vương triều Tây Sơn

=> Bài học kinh nghiệm rút ra:

+ Vấn đề đoàn kết nội bộ trong bộ chỉ huy

Vấn đề tiêu diệt tận gốc kẻ thù

Vấn đề phát huy sức mạnh của người nông dân: nông dân khi đặt dưới sự lãnh đạo của 1 giai cấp tiên tiến có thể dời non lấp biển

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 7 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 7 | Để học tốt Lịch Sử 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 7Giải bài tập Lịch Sử 7 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học