Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định C02 của ba nhóm thực vật

Bài 8: Quang hợp ở các nhóm thực vật

Bài 2 trang 39 sgk Sinh học 11 nâng cao: Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định C02 của ba nhóm thực vật.

Lời giải:

Quảng cáo

∗ Giống nhau: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nôn các hợp chất cacbohiđrat, axit amin, protein, lipit...

∗ Khác nhau:

- Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-1,5-điphôtphat

- Chất nhận của quá trình C4 và CAM là axit phôtphocnolpiruvic.

- Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.

- Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxôtic và axit malic/aspactic.

- Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá.

- Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mồ thịt lá và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch.

<
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 11 nâng cao khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-8-quang-hop-o-cac-nhom-thuc-vat.jsp

Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên