Sinh 12 nâng cao Bài 10: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Sinh 12 nâng cao Bài 10: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Bài thu hoạch

Quảng cáo
STT Đối tượng Số NST / tế bào Giải thích cơ chế hình thành đột biến
1 Khoai môn, khoai sọ (hoặc ráy) lưỡng bội (2n)
2 Khoai môn, khoai sọ tam bội (3n) hoặc ráy tứ bội (4n)
3 Bệnh nhân Đao
4 Bệnh nhân Tơcnơ

Trả lời:

Quảng cáo
STT Đối tượng Số NST / tế bào Giải thích cơ chế hình thành đột biến
1 Khoai môn, khoai sọ (hoặc ráy) lưỡng bội (2n) 2n = 28 Bình thường
(Giao tử n kết hợp với n tạo hợp tử 2n = 28)
2 Khoai môn, khoai sọ tam bội (3n) hoặc ráy tứ bội (4n) 3n = 42
4n = 56
- Giao tử 2n kết hợp với giao tử n tạo hợp tử 3n = 42.
- Giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 4n = 56.
3 Bệnh nhân Đao 2n = 47 Giao tử bình thường n kết hợp với giao tử n + 1 tạo hợp tử 2n + 1 = 47
4 Bệnh nhân Tơcnơ 2n = 45                  Giao tử bình thường (22 + X) kết hợp với giao tử (22 + O) tạo hợp tử 44 + XO = 45
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên