Sinh 12 nâng cao Bài 10: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Sinh 12 nâng cao Bài 10: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Bài thu hoạch

Quảng cáo
STT Đối tượng Số NST / tế bào Giải thích cơ chế hình thành đột biến
1 Khoai môn, khoai sọ (hoặc ráy) lưỡng bội (2n)
2 Khoai môn, khoai sọ tam bội (3n) hoặc ráy tứ bội (4n)
3 Bệnh nhân Đao
4 Bệnh nhân Tơcnơ

Trả lời:

Quảng cáo
STT Đối tượng Số NST / tế bào Giải thích cơ chế hình thành đột biến
1 Khoai môn, khoai sọ (hoặc ráy) lưỡng bội (2n) 2n = 28 Bình thường
(Giao tử n kết hợp với n tạo hợp tử 2n = 28)
2 Khoai môn, khoai sọ tam bội (3n) hoặc ráy tứ bội (4n) 3n = 42
4n = 56
- Giao tử 2n kết hợp với giao tử n tạo hợp tử 3n = 42.
- Giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 4n = 56.
3 Bệnh nhân Đao 2n = 47 Giao tử bình thường n kết hợp với giao tử n + 1 tạo hợp tử 2n + 1 = 47
4 Bệnh nhân Tơcnơ 2n = 45                  Giao tử bình thường (22 + X) kết hợp với giao tử (22 + O) tạo hợp tử 44 + XO = 45
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác