Nguồn gốc thống nhất của sinh giới được thể hiện ở những bằng chứng sinh học phân tử nào

Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Bài 2 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nguồn gốc thống nhất của sinh giới được thể hiện ở những bằng chứng sinh học phân tử nào?

Lời giải:

Quảng cáo

Bằng chứng sinh học phân tử cho thấy nguồn gốc thống nhất của sinh giới.

- Bằng phương pháp lai phân tử (lai ADN) người ta xác định sự sai khác nhau về tỉ lệ các nucleôtit giữa các loài.

- Dựa vào mức độ sai khác nhau nhiều hay ít về tỉ lệ các nucleôtit mà xác định mức quan hệ họ hàng giữa các loài.

→ Vậy sự giống và khác nhau nhiều hay ít về thành phần, số lượng, trình tự sắp xếp của các nucleôtit phản ánh mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-34-bang-chung-te-bao-hoc-va-sinh-hoc-phan-tu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên