Có mấy dạng biến động số lượng của quần thể? Hãy nêu nguyên nhân của các dạng biến động đó

Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

Bài 2 trang 227 sgk Sinh học 12 nâng cao: Có mấy dạng biến động số lượng của quần thể? Hãy nêu nguyên nhân của các dạng biến động đó.

Lời giải:

Quảng cáo

Có 2 dạng biến động số lượng của quần thể:

- Biến động không theo chu kì: gây ra do các nhân tố ngẫu nhiên như: bão, lũ, cháy, ô nhiễm, khai thác quá mức…

- Biến động theo chu kì: gây ra do các yếu tố hoạt động có chu kì: ngày, đêm, mùa, thủy triều… Bao gồm:

   + Chu kì ngày đêm

   + Chu kì tuần trăng và hoạt động của thủy triều.

   + Chu kì mùa

   + Chu kì nhiều năm

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-54-bien-dong-so-luong-ca-the-cua-quan-the.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên