Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu đỏ và lục

Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

Bài 4 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu (đỏ và lục). Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường, sinh được một trai (3) mù màu và một gái (4) bình thường. Người con gái lớn lên và lấy chồng (5) bị mù màu, sinh được một gái (6) bình thường và một gái (7) mù màu. Xác định kiểu gen của 7 người trong gia đình đó.

Lời giải:

Quảng cáo

- Bệnh thường gặp ở nam và ít gặp ở nữ → gen gây bệnh nằm trên NST X.

- Con trai (3) và chồng cô con gái (5) bị mù màu: XmY.

- Bố (2) bình thường: XMY.

- Con gái (7) mù màu: XmXm.

- Con trai (3) mù màu và bố mẹ bình thường → mẹ (1): XMXm.

- Con gái (4) bình thường sinh có gái mù màu → con gái (4): XMXm.

- Con gái (6) bình thường nhận giao tử Xm từ bố bị bệnh → con gái (6): XMXm

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-15-di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên