Sinh 12 nâng cao Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Sinh 12 nâng cao Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Bài thu hoạch

Từ kết quả đo đạc và từ số liệu “quan trắc” hiện tượng xung quanh, mỗi nhóm viết bản thu hoạch theo mẫu dưới và đại diện nhóm trình bày trước lớp, có thảo luận và trao đổi dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nếu tài liệu của các nhóm làm ở các địa điểm xa nhau trong khu vực rộng được tập hợp lại một báo cáo rất hay.

Quảng cáo

Báo cáo kết quả quan sát và nhận xét về vi khí hậu của… (vị trí khảo sát, vào giờ…, ngày… tháng…năm…)

Nhóm HS Địa điểm       Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Các quan sát khác Các nhận xét
A

- Dưới mặt đất

- Tại độ cao 2m

Số liệu từ nhiệt kế Số liệu từ ẩm kế Trời nắng, nhiều mây, đứng gió… Đánh giá xem nhiệt độ và độ ẩm ở mặt đất và trên cao 2m giống nhau hay khác nhau? Giải thích.
B

- Dưới mặt đất

- Tại độ cao 2m

C

- Dưới mặt đất

- Tại độ cao 2m

(Học sinh ghi những số liệu đã quan sát được trong thực tế)

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên