Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên như thế nào

Bài 12: Quy luật phân li độc lập

Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 12 trang 47: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên như thế nào?

Lời giải:

Quảng cáo

- Menđen cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (gen) quy định. Các cặp nhân tố này phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh đã chi phối sự di truyền và biểu hiện của các cặp tính trạng tương phản.

- Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-12-quy-luat-phan-li-doc-lap.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên