Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện

Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 35 trang 142: Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại?

Lời giải:

Quảng cáo

- Khái niệm biến dị tương ứng với biến dị di truyền (đột biến và biến dị tổ hợp).

- Khái niệm biến đổi tương ứng với thường biến.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-35-hoc-thuyet-tien-hoa-co-dien.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên