Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạoBài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Câu 2 trang 194 Sinh học 12: Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo.

Trả lời:

Quảng cáo

- Quần xã tự nhiên: rừng mưa nhiệt đới

      + Bậc dinh dưỡng cấp 1: thực vật, vi sinh vật quang tự dưỡng

      + Bậc dinh dưỡng cấp 2: kiến, sóc, sâu, chim ăn hạt, nhím, thỏ, muỗi…

      + Bậc dinh dưỡng cấp 3: chim ăn sâu, chim gõ kiến, cáo, rắn, thằn lằn…

      + Bậc dinh dưỡng cấp 4: rắn, trăn, đại bàng

      + Bậc dinh dưỡng cấp 5: sinh vật phân giải.

- Quần xã nhân tạo: đồng lúa

      + Bậc dinh dưỡng cấp 1: lúa, cỏ

      + Bậc dinh dưỡng cấp 2: sâu, rệp, chuột, muỗi, ếch, cua, ốc

      + Bậc dinh dưỡng cấp 3: chim sâu, rắn, ốc

      + Bậc dinh dưỡng cấp 4: diều hâu

      + Bậc dinh dưỡng cấp 5: sinh vật phân giải.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-43-trao-doi-vat-chat-trong-he-sinh-thai.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên