Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giốngBài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Câu 3 trang 86 Sinh học 12: Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen

Trả lời:

Quảng cáo

- Quy trình: lấy trứng ra khỏi con vật rồi cho thụ tinh trong ống nghiệm (hoặc lấy trứng đã được thụ tinh tự nhiên trong cơ thể con vật) => tiêm gen cần chuyển vào hợp tử => cấy hợp tử đã được chuyển gen vào trong tử cung của con vật để nó mang thai và sinh đẻ bình thường. Nếu gen được chuyển gắn thành công vào hệ gen của hợp tử và phôi phát triển bình thường sẽ cho con vật biến đổi gen.

- Thành tựu tạo giống động vật chuyển gen:

+ Chuyển gen protein huyết thanh người vào chuột bạch

+ Chuyển gen có hoocmon sinh trưởng của chuột cống có khối lượng lớn vào chuột bạch.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-20-tao-giong-nho-cong-nghe-gen.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên