Tại sao ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sauBài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Câu 4 trang 78 Sinh học 12: Tại sao ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Trả lời:

Quảng cáo

- Vì ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 và sau đó giảm dần qua các thế hệ tiếp theo.

- Cụ thể, ưu thế lai thường biểu hiện ở kiểu gen dị hợp tử. Giả sử đem F1 làm giống thì ở các thế hệ sau, con lai sẽ tăng dần tỉ lệ đồng hợp, giảm dần tỉ lệ dị hợp (đặc tính di truyền của quần thể tự thụ) ⇒ giảm ưu thế lai ⇒ giảm năng suất.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-18-chon-giong-vat-nuoi-va-cay-trong-dua-tren-nguon-bien-di-to-hop.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên