Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hoá qua các loài trung gian nàoBài 34: Sự phát sinh loài người

Bài 2 (trang 148 SGK Sinh học 12): Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hoá qua các loài trung gian nào?

Lời giải:

Quảng cáo

    Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là loài H. habilis (người khéo léo) rồi tiến hóa thành loài H. erectus (người đứng thẳng) và hình thành nên loài H. sapiens (người hiện đại).

Quảng cáo

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 12 bài 34 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-34-su-phat-sinh-loai-nguoi.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên