Giải bài 4 trang 14 SGK Sinh học 12Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 4 (trang 14 SGK Sinh học 12): Một đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:

3' XGA  GAA  TTT  XGA 5' (mạch mã gốc)

5' GXT  XTT  AAA  GXT 3'

a) Hãy xác định trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên.

b) Một đoạn phân tử protein có trình tự axit amin như sau:

– lơxin – alanin – valin – lizin –

Hãy xác định trình tự các cặp nucleotit trong đoạn gen mang thông tin quy định cấu trúc đoạn protein đó.

Lời giải:

  5' GXT     XTT     AAA     GXT 3'

  3' XGA     GAA     TTT     XGA 5' (mạch mã gốc)

  5' GXU     XUU     AAA     GXU 3' (mARN)

  Ala         Leu         Lys Ala (trình tự axit amin)

  b)Leu – Ala – Val – Lys (trình tự axit amin)

UUA       GXU       GUU       AAA (mARN) (có thể lấy ví dụ khác, do nhiều bộ ba cùng mã hóa 1 loại axit amin).

  ADN: 3' AAT XGA XAA TTT 5' (mạch mã gốc)

          5' TTA  GXT  GTT AAA 3'

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 12 bài 2 khác:

Mục lục giải bài tập Sinh học 12 theo Phần và Chương:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 12 | Để học tốt Sinh học 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 12Để học tốt Sinh học 12 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-2-phien-ma-va-dich-ma.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác