Lý thuyết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài giảng: Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen - Cô Kim Tuyến (Giáo viên VietJack)

I. LIÊN KẾT GEN.

1. Thí nghiệm
Quảng cáo

- Đối tượng: Ruồi giấm

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (hay, ngắn gọn) 2. Giải thích Lý thuyết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (hay, ngắn gọn)
Quảng cáo

- Pt/t → F1 dị hợp 2 cặp gen nhưng Fa chỉ cho 2 kiểu hình với tỉ lệ 1:1 → F1 chỉ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

- Các gen qui định các tính trạng khác nhau (màu thân, dạng cánh) cùng nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau.

3. Sơ đồ lai. Lý thuyết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (hay, ngắn gọn) 4. Kết luận:

- Liên kết gen là hiện tựong các gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau.

- Các gen nằm trên một NST tạo thành một nhóm gen liên kết.

- Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó

Quảng cáo

II. HOÁN VỊ GEN.

1. Thí nghiệm của Moocgan và hiện tượng hoán vị gen.

* Thí nghiệm

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (hay, ngắn gọn)

Pt/c: Xám, dài x Đen, cụt.

F1: 100% Xám, dài

Pa: Cái F1 xám, dài x Đực đen, cụt

Fa: 0,451 xám, dài: 0,451 đen, cụt: 0,085 xám, cụt: 0,085 đen, dài.

* Giải thích:

- Fa cũng cho ra 4 kiểu hình nhưng tỉ lệ khác với quy luật Menđen (1:1:1:1).

- Các gen qui định các tính trạng khác nhau cùng nằm trên 1 NST thì di truyền cùng nhau nhưng trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở một số tế bào xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các NST tương đồng.

Quảng cáo

*Sơ đồ lai:

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (hay, ngắn gọn) 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen. Lý thuyết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (hay, ngắn gọn)

- Các gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng có thể đổi chỗ cho nhau do sự trao đổi chéo giữa các crômatic gây nên hiện tượng hoán vị gen.

- Tần số hoán vị:

+ Là tỉ lệ % số cá thể có tái tổ hợp (% các giao tử mang gen hoán vị).

+ Phản ánh khoảng cách tương đối giữa 2 gen không alen trên cùng một NST. Khoảng cách càng lớn thì lực liên kết càng nhỏ và tần số hoán vị gen càng cao. Dựa vào đó người ta lập bản đồ di truyền.

- Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.

III. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN.

- Liên kết hoàn toàn hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp, duy trì sự ổn định của loài, giữ cân bằng hệ sinh thái.

- Hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp tạo độ đa dạng di truyền.

Xem thêm lý thuyết sinh học lớp 12 hay nhất, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-11-lien-ket-gen-va-hoan-vi-gen.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên