Lý thuyết Sinh học 12 Bài 28: Loài

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 28: Loài

Bài giảng: Bài 28: Loài - Cô Quỳnh Thư (Giáo viên VietJack)

I. KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC

Quảng cáo

- Khái niệm: Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác.

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 28: Loài | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn

- Các tiêu chuẩn phân biệt loài:

+ Cách li sinh sản

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 28: Loài | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn
Quảng cáo

+ Hình thái, sinh hóa, phân tử

II. CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI

1. Cách li trước hợp tử Lý thuyết Sinh học 12 Bài 28: Loài | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn

- Khái niệm: Những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là cách li trước hợp tử. Thực chất là ngăn cản sự thụ tinh tạo ra hợp tử.

Quảng cáo

- Các kiểu cách li:

+ Cách li nơi ở (sinh cảnh)

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 28: Loài | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn

+ Cách li tập tính

+ Cách li thời vụ

+ Cách li cơ học

2. Cách li sau hợp tử Lý thuyết Sinh học 12 Bài 28: Loài | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn

- Khái niệm: Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ.

Quảng cáo

- Các dạng cách li sau hợp tử:

+ Hợp tử bị chết: Tạo được hợp tử, nhưng hợp tử bị chết.

VD: Lai cừu với dê.

- Con lai giảm khả năng sống: Con lai chết ngay sau khi lọt lòng hoặc chết trước tuổi trưởng thành.

- Con lai sống được nhưng không có khả năng sinh sản: Con lai khác loài quá trình phát sinh giao tử bị trở ngại do không tương hợp 2 bộ NST của bố mẹ.

VD: Lai ngựa với lừa.

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 28: Loài | Lý thuyết Sinh 12 ngắn gọn

Xem thêm lý thuyết sinh học lớp 12 hay nhất, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-28-loai.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác