Giải Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của emBài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Xem thêm: Lý thuyết bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Nội dung thực hành

a) Tạo danh bạ riêng của em

- Bước 1: Tạo bảng: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng

Quảng cáo
Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

- Bước 2: Lần lượt điền các thông tin tại các ô trong bảng như sau:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6
Quảng cáo

- Bước 3: Định dạng văn bản:

+ Dòng 1: Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản dòng 1:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6
Quảng cáo

Ta được bảng như sau:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chọn biểu tượng chữ B trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng như sau:

Quảng cáo
Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chuột chọn biểu tượng Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 trong nhóm Paragraph của dải lệnh Home và nháy chuột chọn màu trong bảng màu để đổ màu nền cho tiêu đề:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng như sau:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 2 cột đầu:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chọn thẻ căn trái giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 2 cột cuối:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

- Bước 4: Hoàn thành bảng: Nhập tên các bạn của em vào bảng:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

b) Soạn báo cáo học tập của em

- Bước 1: Tạo bảng: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

- Bước 2: Lần lượt điền các thông tin tại các ô trong bảng như sau:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

- Bước 3: Định dạng văn bản:

+ Dòng 1: Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản dòng 1:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng như sau:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chọn biểu tượng chữ B trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng như sau:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chuột chọn biểu tượng Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 trong nhóm Paragraph của dải lệnh Home và nháy chuột chọn màu trong bảng màu để đổ màu nền cho tiêu đề:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng như sau:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở cột đầu:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chọn thẻ căn trái giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 3 cột cuối:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Ta được bảng:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

- Bước 4: Hoàn thành bảng: Nhập thêm các môn còn lại,ta được bảng:

Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 6 Chương 4 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 6 | Soạn Tin học 6 | Trả lời câu hỏi Tin học 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.