Lý thuyết bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

Lý thuyết bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

1. Mục đích, yêu cầu:

    • Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows 10 (bản cũ là Windows XP).

    • Biết sử dụng ThisPC để xem nội dung trong các thư mục.

    • Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục đã có.

2. Nội dung

a) Sử dụng This PC (My Computer)

    • Để xem những gì có trên máy tính, em có thể sử dụng chương trình ứng dụng File Explorer để quan sát như sau:

Lý thuyết bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án

    • Sau khi mở File Explorer như hình trên, chúng ta sẽ bắt đầu nháy chuột chọn lần lượt các đối tượng thư mục, ổ ở bên trái và quan sát nội dung chi tiết của nó ở bên phải.

b) Xem nội dung các ổ đĩa

    • 1. Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa, chẳng hạn C: ở khung bên phải sẽ hiển thị cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa C, bao gồm các tệp và các thư mục con.

    • 2. Nếu cửa sổ không đủ lớn để chưa hết nội dung, các em có thể kéo các thanh cuộn để xem phần còn lại.

Lý thuyết bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án

c) Xem nội dung các thư mục

    • Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên của thư mục ở khung bên trái hoặc nháy đúp chuột tại biểu tượng của thư mục tại khung bên phải để xem nội dung thư mục đó.

Lý thuyết bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án

d) Tạo thư mục mới

    • 1. Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục mới, rồi thực hiện các bước như hình sau:

    • 2. Trên màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng thư mục mới với tên mặc định là “New folder”. Gõ tên thư mục cần tạo, ví dụ “ Made by VietJack” rồi nhấn phím Enter.

Lý thuyết bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án

Lưu ý: Trong Windows tên thư mục có thể dài tới 255 kí tự kể cả dấu cách. Tuy nhiên tên thư mục không chứa các kí tự \ / : * ? “ < > |. Tên thư mục không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

e) Đổi tên thư mục

    • Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.

    • Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa.

    • Gõ tên mới của thư mục rôi ấn phím Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.

g) Xóa thư mục

    • Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa.

    • Nhấn phím Delete.

Lưu ý: Nếu chỉ cần sửa tên thì ở bước thứ ba dùng các phím mũi tên để di chuyển và các phím xóa để sửa.

h) Thực hành tổng hợp

    • 1. Sử dụng This PC để xem nội dung ổ đĩa C.

    • 2. Tạo thư mục mới có tên NgocHa trong thư mục gốc C.

    • 3. Đổi tên thư mục NgocHa thành thư mục Album cua em.

    • 4. Xóa thư mục Album cua em vừa mới đổi tên trong bước 3.

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 6 | Soạn Tin học 6 | Trả lời câu hỏi Tin học 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-thuc-hanh-3-cac-thao-tac-voi-thu-muc.jsp