Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

1. Mục đích, yêu cầu

- Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chương trình, biên dịch, chạy và xem kết quả hoạt động của chượng trình trong môi trường Free Pascal.

- Thực hành với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

2. Nội dung

c Luyện gõ các biểu thức số học trong môi trường Pascal.

a) Viết các biểu thức sau dưới dạng biểu thức trong Pascal.

Lưu ý: chỉ sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các phép toán.

b) Khởi động Pascal và gõ chương trình sau để tính các biểu thức trên.

Begin

writeln ('15∗ 4 – 30 + 12 = ', 15∗ 4-30+12);

writeln ('(10+5)⁄(3+1)-18⁄(5+1) = ‘, (10+5)⁄(3+1)-18⁄(5+1));

writeln ('(10+2)∗ (10+2)⁄(3+6) = ' , (10+2)∗ (10+2)⁄(3+6));

End.

c) Lưu chương trình với tên CT2.pas. Dịch, chạy chương trình và kiểm tra kết quả nhận được trên màn hình.

Gợi ý: kết quả

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

Bài 2: Tìm hiểu các phép chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư với số nguyên. Sử dụng các câu lệnh tạm ngừng chương trình.

a) Mở tệp mới và gõ chương trình sau:

Uses crt;

Begin

clrscr;

writeln (’16⁄3 = ‘ , 16⁄3);

writeln (’16 div 3 = ‘ , 16 div 3);

writeln (’16 mod 3 = ‘ , 16 mod 3);

writeln (’16 mod 3 = ‘ , 16 - (16 div 3)∗3);

writeln (’16 div 3 = ‘ , (16-(16 mod 3))⁄3);

End.

b) Dịch, chạy chương trình. Quan sát các kết quả nhận được và cho nhận xét về các kết quả đó.

c) Thêm các câu lệnh tạm dừng màn hình sau mỗi câu lệnh writeln để xem kết quả.

d) Thêm câu lệnh Readln vào trước từ khóa end, chạy và kiểm tra kết quả hoạt động của chương trình.

Gợi ý:

b) Kết quả:

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

c) Thêm các câu lệnh Delay(5000)

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

d) Thêm câu lệnh Readln trước từ khóa End.

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

Bài 3: Tìm hiểu thêm về cách in dữ liệu ra màn hình.

Mở tệp CT2.pas và sửa 3 dòng lệnh cuối (trước từ khóa end) như bên dưới. Sau đó dịch, chạy lại chương trình xem kết quả.

writeln ('15∗ 4 – 30 + 12 = ' , 15∗ 4-30+12 : 4 : 2);

writeln ('(10+5)⁄(3+1)-18⁄(5+1) = ' , (10+5)⁄(3+1)-18⁄(5+1) :4 : 2);

writeln ('(10+2)∗(10+2)⁄(3+6) = ' , (10+2)∗(10+2)⁄(3+6) : 4 : 2);

Gợi ý:

Để mở tệp CT2.pas, các em thực hiện: Vào bảng chọn File, chọn Open mở tệp chương trình đã lưu trong đĩa.

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

Tổng kết

1. Kí hiệu các phép toán số học trong Pascal: + - ∗ ⁄ mod div

2. Các lệnh làm tạm dừng chương trình:

   - Delay(x)

   - Readln

3. Câu lệnh writeln(<giá trị>:n:m) được dùng để điều khiển cách in các số thực trên màn hình. Trong đó, n quy định độ rộng in số, m là số chữ số thập phân.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-tin-hoc-8.jsp