Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 41: Thân câyBài 41: Thân cây

Câu hỏi trang 78 Tự nhiên và Xã hội 3: Chỉ ra các cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò trong các hình. Trong đó, cây nào có thân gỗ, cây nào có thân thảo (thân mềm)

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời:

Quảng cáo

   - Cây thân mọc đứng: 1, 7.

   - Cây thân leo: 3, 4. 5

   - Cây thân bò: 2, 6

   - Cây thân gỗ: 1, 7

   - Cây thân mềm: 2, 3, 4, 5, 6.

Câu hỏi trang 79 Tự nhiên và Xã hội 3: Kể tên một số cây thân gỗ, một số cây thân thảo mà em biết

   Thân cây su hào có gì đặc biệt.

Trả lời:

   - Cây thân gỗ: cây lim, cây bạch đàn, cây mít, cây tràm, cây ổi.

   - Cây thân thảo: cây ớt, cây rau thơm, cây tía tô.

   - Cây su hào có thân phình to thành củ và dùng trực tiếp phần đó để ăn.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sgk Tự nhiên và Xã hội 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.