Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 60: Sự chuyển động của trái đấtBài 60: Sự chuyển động của trái đất

Câu hỏi trang 114 Tự nhiên và Xã hội 3: Nhìn từ cực Bắc xuống, Trái đất quay mình nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời:

Quảng cáo

   - Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, trái đất quay mình theo chiều ngược kim đồng hồ.

Câu hỏi trang 115 Tự nhiên và Xã hội 3: Chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và hướng chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời trng hình trên.

Trả lời:

   - Trái đất luôn tự quay quanh mình nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ cực Bắc xuống và quay quanh mặt trời.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sgk Tự nhiên và Xã hội 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.