Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 63: Ngày và đêm trên trái đấtBài 63: Ngày và đêm trên trái đất

Câu hỏi trang 120 Tự nhiên và Xã hội 3: Tại sao bóng đèn không chiếu sáng được toàn bộ bề mặt quả địa cầu?

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời:

Quảng cáo

   - Bởi vì bề mặt quả địa cầu là hình cầu do đó bóng đèn chỉ chiếu sáng được 1 phần bề mặt của trái đất.

Câu hỏi trang 121 Tự nhiên và Xã hội 3: Hãy tưởng tưởng, nếu Trái Đất ngừng quay quanh mình nó thì ngày và đem trên Trái Đất sẽ như thế nào?

Trả lời:

   - Trái Đất sẽ chia thành 2 nửa: 1 nửa luôn là ban ngày và 1 nửa luôn là ban đêm. Khi đó sự sống và hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sgk Tự nhiên và Xã hội 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.