Vật Lí 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Vật Lí 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Video Giải Vật Lí 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn - Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1 ( trang 188 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 5:47 Tính hệ số Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 của mỗi lần đo ghi trong bảng 36.1. Xác định giá trị trung bình của hệ số α.

Với sai số khoảng 5%, nhận xét xem hệ số α có giá trị không đổi hay thay đổi?

Trả lời:

Nhiệt độ ban đầu: t0 = 20ºC

Độ dài ban đầu: l0 = 500 mm

∆t (ºC) ∆l (mm) Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10
30 0,25 1,67.10-5
40 0,33 1,65.10-5
50 0,41 1,64.10-5
60 0,49 1,63.10-5
70 0,58 1,66.10-5

+ Giá trị trung bình của hệ số α:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Với sai số 5%, hệ số α coi như có giá trị không thay đổi và được viết dưới dạng:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

C2 ( trang 189 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 21:03 Dựa vào công thức Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 , hãy cho biết ý nghĩa của hệ số nở dài α.

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 gọi là độ dãn tỉ đối của thanh rắn khi nhiệt độ tăng. Từ công thức ta thấy khi Δt = 1ºC thì Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 , tức hệ số nở dài có trị số bằng độ dãn tỉ đối khi nhiệt độ tăng 1 độ.

Bài 1 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 37:10 Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn.

Lời giải:

Độ nở dài Δl của vật rắn (hình trụ, đồng chất) tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ Δt và chiều dài ban đầu lo của vật đó.

Δl = l - lo = αlo Δt (công thức nở dài của vật rắn)

Bài 2 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 38:45 Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn.

Lời giải:

Công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn:

l = lo(1 + αδt)

Bài 3 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 41:08 Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn.

Lời giải:

Công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn:

       V = Vo(1 + βΔt) với β = 3α

Bài 4 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 42:53 Tại sao khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ?

A. Vì cốc thạch anh có thành dày hơn

B. Vì cốc thạch anh có đáy dày hơn

C. Vì thạch anh cứng hơn thủy tinh

D. Vì thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn thủy tinh.

Lời giải:

Chọn D.

Thạch anh có hệ số nở dài α1 = 0,6.10-6 K-1 nhỏ hơn hệ số nở dài của thủy tinh α2 = 9.10-6 K-1, nên khi gặp nhiệt thì lớp thủy tinh mặt trong cốc giãn nở nhanh hơn so với bên ngoài, gây biến dạng đột ngột nên dễ vỡ. Còn thạch anh giãn nỡ chậm nên bên trong cốc và bên ngoài giãn nỡ gần như nhau nên không gây biến dạng đột ngột, cốc không bị nứt vỡ.

Bài 5 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 47:54 Một thước thép ở 20o C có độ dài 1000 mm. Khi nhiệt độ tăng đến 40o C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?

A. 2,4 mm ;         B. 3,2 mm

C. 0,22 mm ;         D. 4,2 mm

Lời giải:

- Chọn C.

- Áp dụng công thức Δl = l - lo = αloΔt, ta được:

Δl = 11.10-6.1.(40 - 20) = 220.10-6 (m) = 0,22 mm

Bài 6 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 50:15 Khối lượng riêng của sắt ở 800o C bằng bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0o C là 7,800.103 kg/m3

A. 7,900.103 kg/m3 ;         B. 7,599.103 kg/m3

C. 7,857.103 kg/m3 ;         D. 7,485.103 kg/m3

Lời giải:

- Chọn B.

Ta có: khối lượng riêng của một chất được tính bằng:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Mặt khác, ta có:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Thay số với hệ số nở dài của sắt α = 11.10-6 K-1 ta được:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 7 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 55:35 Một dây tải điện ở 20oC có độ dài 1 800 m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 50o C về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là α = 11,5.10(-6) K(-1)

Lời giải:

t1 = 20o C, l1 = 1800 m

t2 = 50o C

α = 11,5.10-6 (k-1)

Δl = ?

Áp dụng công thức :

Δl = αl1Δt

Δl = 11,5.10-6.1800.(50 - 20) = 0,621 m

Vậy độ nở dài của dây tải điện là Δl = 0,621 (m)

Bài 8 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 58:52 Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ 15o C có độ dài là 12,5 m. Nếu hai đầu các thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,50 mm, thì các thanh ray này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt? Cho biết hệ số nở dài của mỗi thanh ray là α = 12. 10-6 (k-1).

Lời giải:

    t1 = 15oC

    l1 = 12,5 m

    Δl = 4,5 mm = 4,5.10-3 m

    α = 12.10-6 K-1

    t = ?

Khoảng cách giữa hai thanh ray liên tiếp nhau chính là độ nở dài của mỗi thanh khi thnah đạt đến nhiệt độ lớn nhất tºC.

Ta có: Δl = α.l0.Δt

→ Độ tăng nhiệt độ tối đa là: Giải bài tập Vật lý lớp 10

Mà Δt = t – t0 ⇒ t = Δt + t0 = 45º

Vậy thanh ray chịu được nhiệt độ lớn nhất để không bị uốn cong là: tmax = t = 45ºC

Bài 9 (trang 197 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 1:03:27 Xét một vật rắn đồng chất, đẳng hướng và có dạng khối lập phương. Hãy chứng minh độ tăng thể tích ΔV của vật rắn này khi bị nung nóng từ nhiệt độ đầu to đến nhiệt độ t được xác định bởi công thức :

ΔV = V - Vo = βVoΔt

Với Vo và V lần lượt là thể tích của vật rắn ở nhiệt độ đầu to và nhiệt độ cuối t, Δt = t - to, β ≈ 3α (α là hệ số nở dài của vật rắn này).

Chú ý: α2 và α3 rất nhỏ so với α.

Lời giải:

Ở nhiệt độ t0 (ºC) cạnh hình lập phương là l0

→ thể tích khối lập phương là:

Ở nhiệt độ t (ºC) cạnh hình lập phương là l

→ thể tích khối lập phương là: V = l3

Mặt khác ta có: l = l0.(1 + αΔt) ⇒ V = l03.(1 + αΔt)3

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Do α rất nhỏ nên α2 và α3 cũng rất nhỏ, ta có thể bỏ qua.

Giải bài tập Vật lý lớp 10

→ ΔV = V – V0 = V0.β.Δt

Xem thêm các bài Giải bài tập Vật Lí 10 (có video) hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa