Vật Lí 10 Bài 4: Sự rơi tự do

Vật Lí 10 Bài 4: Sự rơi tự do

Video Giải Vật Lí 10 Bài 4: Sự rơi tự do - Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1 ( trang 24 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 4:25 Làm 4 thí nghiệm sau:

∗ Thí nghiệm 1: Thả một tờ giấy và một hòn sỏi.

∗ Thí nghiệm 2: Thả viên giấy vo tròn, nén chặt và hòn sỏi.

∗ Thí nghiệm 3: Thả hai tờ giấy cùng kích thước, nhưng một tờ giấy để phẳng còn tờ kia thì vo tròn và nén chặt lại.

∗ Thí nghiệm 4: Thả hòn bi sắt (trong líp của xe đạp) và một tấm phẳng đặt nằm ngang.

- Trong thí nghiệm nào vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ?

- Trong thí nghiệm nào vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng?

- Trong thí nghiệm nào hai vật nặng như nhau lại rơi nhanh, chậm khác nhau?

- Trong thí nghiệm nào hai vật nặng, nhẹ khác nhau lại rơi nhanh như nhau?

Trả lời:

∗ Trong thí nghiệm 1: Thả một tờ giấy và một hòn sỏi : hòn sỏi rơi nhanh hơn (vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ).

∗ Thí nghiệm 4: Vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng (hòn bi nhỏ rơi nhanh hơn một tấm bìa phẳng đặt nằm ngang).

∗ Thí nghiệm 3: Hai vật nặng như nhau lại rơi nhanh – chậm khác nhau.

∗ Thí nghiệm 2: Hai vật nặng – nhẹ khác nhau lại rơi nhanh như nhau.

C2 ( trang 25 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 14:05 Sự rơi của những vật nào trong bốn thí nghiệm mà ta đã làm ở trên thế coi là sự rơi tự do?

Trả lời:

Sự rơi của hòn sỏi, hòn bi xe đạp, viên giấy vo tròn là sự rơi tự do. Vì những vật này chịu sức cản của không khí không đáng kể so với trọng lực.

C3 ( trang 26 sgk Vật Lý 10) - Video giải tại 17:25 Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng. Làm thí nghiệm nào để xác định điều khẳng định này?

Trả lời:

Một quả cẩu nhỏ, nặng (thường bằng chì) được treo bằng sợi dây mảnh. Khi quả cầu nằm cân bằng, phương sợi dây là thẳng đứng chuẩn nhất. Thả vật rơi tự do dọc theo và sát sợi dây, ta sẽ thấy phương rơi là phương sợi dây dọi.

Bài 1 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 29:01 Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí?

Lời giải:

Do sức cản của không khí tác dụng lên các vật khác nhau. Ngoài ra các yếu tố: Từ trường, điện trường, lực hấp dẫn của những vật xung quanh… cũng ảnh hưởng đến sự rơi của các vật.

Bài 2 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 30:45 Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

Lời giải:

Các vật sẽ rơi nhanh như nhau (rơi tự do).

Bài 3 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 31:52 Sự rơi tự do là gì?

Lời giải:

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Bài 4 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 32:42 Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Lời giải:

Phương của sự rơi tự do: thẳng đứng

Chiều: từ trên xuống dưới

Chuyển động là nhanh dần đều với vận tốc đầu bằng 0, gia tốc là g có chiều và độ lớn không đổi tại một nơi cố định trên (gần) mặt đất.

Bài 5 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 35:27 Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

Lời giải:

Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi cùng một gia tốc g.

Bài 6 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 36:25 Viết các công thức vận tốc và quãng đường đi được của sự rơi tự do.

Lời giải:

Công thức tính vận tốc của sự rơi tự do: v = gt

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Công thức tính quãng đường đi được của sự rơi tự do: S = (1/2).g.t2

Bài 7 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 39:08 Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là sự rơi tự do nếu được thả rơi?

A. Một cái lá cây rụng

B. Một sợi chỉ

C. Một chiếc khăn tay

D. Một mẩu phấn

Lời giải:

Chọn D.

Một mẩu phấn vì viên phấn nhỏ, nhọn nên chịu ít sức cản của không khí.

Bài 8 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 41:07 Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?

A. Chuyển động của một hòn sỏi được ném lên cao.

B. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương nằm ngang.

C. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương xiên góc.

D. Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi tự xuống.

Lời giải:

Chọn D.

Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi tự xuống. Vì sự rơi tự do có đặc điểm chuyển động của vật theo chiều từ trên xuống dưới theo phương thẳng đứng.

Bài 9 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 43:39 Thả một hòn đá từ một độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4 h xuống đất thì hòn đá rơi trong bao lâu?

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Lời giải:

Chọn B.

Gọi t là thời gian vật rơi hết độ cao h.

Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Vì vật rơi từ độ cao h xuống đất hết 1s nên suy ra t' = 2.1 = 2s.

Bài 10 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 45:35 Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Tính thời gian rơi, vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2 .

Lời giải:

Thời gian mà vật nặng rơi từ độ cao 20m là:

Áp dụng công thức:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 11 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 47:55 Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

Lời giải:

Giai đoạn 1:

Vật rơi tự do tức vật chuyển động nhanh dần đều trong hang sâu

→ Thời gian vật rơi tự do hết chiều sâu của hang là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

(h là chiều sâu của hang).

Giai đoạn 2: Khi đá chạm vào đáy, sóng âm thanh do va chạm sẽ truyền thẳng đều lên trên → thời gian âm thanh chuyền từ đáy lên miệng hang là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Theo đề bài khoảng thời gian từ lúc bắt đầu thả đến lúc nghe thấy tiếng là t = 4s nên ta có: t = t1 + t2 = 4s

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

(sử dụng chức năng SLOVE trong máy tính Casio fx 570 VN Plus ta giải nhanh được h)

(ta có thể phương trình trên tìm h bằng cách đặt ẩn x = √h → x2 = h rùi chuyển về phương trình bậc 2 ẩn x:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 12 (trang 27 SGK Vật Lý 10) - Video giải tại 53:20 Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.

Lời giải:

Gọi độ cao ban đầu của viên sỏi là h (m) thời gian rơi hết độ cao h là t.

Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Quãng đường vật rơi được trước khi chạm đất 1 giây (tức là rơi được t’ = t -1 s) là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Theo đề ta có: h – h’ = 15 (3)

Thế (1), (2) vào (3)

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Xem thêm các bài Giải bài tập Vật Lí 10 (có video) hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa