Giải bài tập Vật Lí lớp 7 Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học

Giải bài tập Vật Lí lớp 7 Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học

Video Giải bài tập Vật Lí lớp 7 Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học - Cô Phạm Thị Hằng (Giáo viên Vietjack)

I - TỰ KIỂM TRA

Bài 1 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Đặt một câu với các từ: cọ xát, nhiễm điện.

Hướng dẫn giải:

Có thể là một trong các câu sau hoặc tương tự:

- Thước nhựa bị nhiễm điện khi bị cọ xát bằng mảnh vải khô.

- Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cọ xát.

- Nhiều vật bị nhiễm điện khi được cọ xát.

- Cọ xát là một cách làm nhiễm điện nhiều vật.

Bài 2 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau?

Hướng dẫn giải:

Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.

Điện tích khác lọai (dương và âm) thì hút nhau.

Điện tích cùng loại (cùng dương hoặc cùng âm) thì đẩy nhau.

Bài 3 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Đặt câu hỏi với các cụm từ: vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, nhận thêm êlectrôn, mất bớt êlectrôn.

Hướng dẫn giải:

Vật nhiễm điện dương khi mất bớt êlectrôn.

Vật nhiễm điện âm khi nhận thêm êlectrôn.

Bài 4 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a. Dòng điện là dòng ........có hướng.

b. Dòng điện trong kim loại là dòng..........có hướng.

Hướng dẫn giải:

a. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

b. Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

Bài 5 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường?

a. Mảnh tôn

b. Đoạn dây nhựa

c. Mảnh nilông

d. Không khí

e. Đoạn dây đồng

f. Mảnh sứ.

Hướng dẫn giải:

Ở điều kiện bình thường:

- Các vật (vật liệu) dẫn điện là: a) Mảnh tôn; e) Mảnh dây đồng

- Các vật (vật liệu) cách điện là: b) Đoạn dây nhựa; c) mảnh polyetylen (nilon); d) không khí; f) Mảnh sứ.

Bài 6 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Kể tên 5 tác dụng chính của dòng điện.

Hướng dẫn giải:

Tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí, tác dụng phát sáng.

Bài 7 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Hãy cho biết tên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

Hướng dẫn giải:

Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe (A).

Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là ampe kế.

Bài 8 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?

Hướng dẫn giải:

Đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V).

Dụng cụ để đo hiệu điển thê là vôn kế.

Bài 9 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Đặt câu hỏi với các cụm từ: hai cực của nguồn điện, hiệu điện thế.

Hướng dẫn giải:

Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.

Bài 10 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

Hướng dẫn giải:

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp thì:

- Cường độ dòng điện như nhau giữa các vị trí khác nhau của mạch điện.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch bằng tổng các hiệu điên thế trên mỗi đèn

Bài 11 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

Hướng dẫn giải:

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song thì:

- Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và giữa hai điểm nối chung đều bằng nhau.

Bài 12 trang 85 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

Hướng dẫn giải:

- Trong thực hành thí nghiệm chỉ làm với hiệu điện thế dưới 40 V.

- Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

- Không được tự mình tiếp xúc với mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng.

Khi có người bị điện giật cần phải tìm cách ngắt ngay dòng điện bằng cách tắt công tắt, kéo cầu dao điện xuống... và gọi ngay người cấp cứu.

II - VẬN DỤNG

Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học

Bài 1 trang 86 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện?

A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyên vở.

B. Áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm.

C. Chiếu sáng ánh đèn pin vào thước nhựa.

D. Cọ xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô.

Hướng dẫn giải:

Chọn câu D: Cọ xát mảnh thước nhựa bằng miếng vải khô.

Bài 2 trang 86 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại): Trong mỗi hình 30.1a, b, c, d cả hai vật A, B đều bị nhiễm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ hay -) cho vật chưa ghi dấu.

Video Giải bài tập Vật Lí 7 | Soạn Vật Lí 7

Hướng dẫn giải:

a. Ghi dấu (-) cho B (chúng hút nhau, khác loại điện tích).

b. Ghi dấu (-) cho A (A và B đẩy nhau, cùng loại điện tích).

Video Giải bài tập Vật Lí 7 | Soạn Vật Lí 7

c. Ghi dấu (+) cho B (A và B hút nhau, khác loại điện tích).

d. Ghi dấu (+) cho A (A và B đẩy nhau, cùng loại điện tích).

Bài 3 trang 86 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại) Cọ xát mảnh nilông bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilông bị nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm êlectrôn, vật nào mất bớt êlectrôn?

Hướng dẫn giải:

Mảnh nilông bị nhiễm điện âm, nhận thêm êlectrôn.

Miếng len bị mất bớt êlectrôn do chuyển sang mảnh nilông.

Bài 4 trang 86 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại) Trong các sơ đồ mạch điện dưới đây, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

Video Giải bài tập Vật Lí 7 | Soạn Vật Lí 7

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ c có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện: đi từ cực dương đến cực âm của nguồn diện trong mạch kín.

Bài 5 trang 86 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại) Trong 4 thí nghiệm được bố trí như hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng?

Video Giải bài tập Vật Lí 7 | Soạn Vật Lí 7

Hướng dẫn giải:

Thí nghiệm c) tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng. (Mạch điện kín gồm các vật dẫn mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào 2 cực của nguồn điện).

Bài 6 trang 87 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại) Có 5 nguồn điện loại 1,5V, 3V, 6V, 9V, 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào phù hợp nhất? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Dùng nguồn điện 6V là phù hợp nhất.

Vì hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn là 3V (để đèn sáng bình thường) khi mắc nối tiếp hai bóng đèn đó, hiệu điện thế tổng cộng là 6V (có thể mắc với nguồn điện 1,5V hoặc 3V nhưng hai bóng đèn sáng yếu, không thể mắc với nguồn điện 9V hay 12V, một hoặc cả 2 bóng đèn sẽ cháy dây tóc).

Bài 7 trang 87 SGK Vật Lí 7 (Video giải tại) Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết số chỉ ampe kế A là 0,35; của ampe kế A1 là 0,12A. Số chỉ ampe kế A2 là bao nhiêu?

Video Giải bài tập Vật Lí 7 | Soạn Vật Lí 7

Hướng dẫn giải:

Ampe kế A đo dòng điện mạch chính nên I = 0,35A

Ampe kế A1 đo dòng điện qua nhánh 1 nên I1 = 0,12A

Ampe kế A2 đo dòng điện qua nhánh 2 với số chỉ là I2

Vì cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh nên số chỉ của ampe kế A2 là:

I2 = I – I1 = 0,35 – 0,12 = 0,23A

III - TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Giải ô chữ Bài 30 trang 87 SGK Vật Lí 7 Video Giải bài tập Vật Lí 7 | Soạn Vật Lí 7

Theo hàng ngang:

1. Một trong hai cực của pin.

2. Quy tắc phải thực hiện khi sử dụng điện.

3. Vật cho dòng điện đi qua.

4. Một tác dụng của dòng điện.

5. Lực tác dụng giữa hai điện tích cùng loại.

6. Một tác dụng của dòng điện.

7. Dụng cụ cung cấp dòng điện lâu dài.

8. Dung cụ dùng để đo hiệu điện thế.

Từ hàng dọc là gì?

Hướng dẫn giải:

Video Giải bài tập Vật Lí 7 | Soạn Vật Lí 7

Từ hàng dọc: DÒNG ĐIỆN

Xem thêm các bài Giải bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Vật Lí 7 của chúng tôi được các Thầy/Cô biên soạn công phu bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.