Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản

A. Hoạt động khởi động

Câu 1 (trang 21 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong quá trình chế tạo sản phẩm

Trả lời:

Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong quá trình chế tạo máy là:

    - Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy, dùng trong lao động, chế tạo, lắp ráp, thi công vận hành.

    - Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết. Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

Câu 2 (trang 21 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Trong bản vẽ chi tiết, cần thể hiện những thông tin gì; để hiểu được chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo trình tự nào ?

Trả lời:

Trong bản vẽ chi tiết, cần thể hiện những thông tin:

    - Hình biểu diễn: Bao gồm các loại hình biểu diễn khác nhau thể hiện hình dáng bên ngoài, bên trong của chi tiết cần biểu diễn

    - Kích thước: Bao gồm các loại kích thước để thể hiện chính xác độ lớn của chi tiết

    - Yêu cầu kĩ thuật: Gồm các chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt....

    - Khung tên: Bao gồm tên gọi chi tiết, vật liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ...

Câu 3 (trang 21 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Trong bản vẽ lắp, cần thể hiện những thông tin gì; để hiểu được sự lắp ráp giữa các chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo thứ tự nào ?

Trả lời:

Trong bản vẽ lắp, cần thể hiện những thông tin:

    - Hình biểu diễn: Gồm các hình biểu diễn khác nhau của các chi tiết trong bản vẽ, thể hiện mối quan hệ lắp ráp giữa các chi tiết để tạo thành vật thể lắp

    - Kích thước: Gồm kích thước chung của sản phẩm, kích thước lắp của các chi tiết

    - Bảng kê: gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật liệu...

    - Khung tên: Tên sản phẩm, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1.Nội dung của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

Câu 1 (trang 22 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Trong hai nội dung trên, phần nào mô tả nội dung của bản vẽ lắp, phần nào mô tả nội dung của bản vẽ chi tiết? Điền cụm từ chi tiết, lắp vào chỗ trống

Trả lời:

Nội dung của bản vẽ . . . .Lắp . . . . . gồm :

- Hình biểu diễn : Bao gồm các loại hình biểu diễn khác nhau như tất in cat , biểu diễn quy ước để thể hiện được đầy đủ hình dáng bên ngoài , bên trong của chi tiết cần biểu diễn .

- Kích thước : Bao gồm các loại kích thước để thể hiện chính xác độ lớn của chi tiết , to có thể là các kích thước dài , rộng , cao của cả chi tiết , hay là các kích thước chiều dày , độ cong , đường kính của các bộ phận thuộc chi tiết .

- Yêu cầu kĩ thuật : Gồm các chỉ dẫn về gia công , xử lý bề mặt.

- Khung tên : Bao gồm tên gọi chi tiết , vật liệu , tỉ lệ , kí hiệu bản vẽ , cơ sở thiết kế , thông tin về người vẽ , người kiểm tra , và thời gian thực hiện .

• Nội dung của bản vẽ . . . Chi tiết. . . . gồm : Hình biểu diễn : Gồm các loại hình biểu diễn khác nhau của các chi tiết trong bản vẽ , thể hiện mối quan hệ lắp ráp giữa các chi tiết để tạo thành vật thể lắp . Hình biểu diễn phải đầy đủ để thể hiện hình dạng của các chi tiết , của vật thể lắp , và mối quan hệ lắp ráp giữa các chi tiết .

- Kích thước : Gồm kích thước chung của vật thể lắp , một số kích thước thẻ hiện mối quan hệ về vị trí và lắp ráp giữa các chi tiết trong vật thể lắp .

- Bảng kê : Gồm số thứ tự , tên gọi chi tiết , số lượng , vật liệu , … của tất cả các chi tiết có trong bản về .

- Khung tên : Bao gồm tên sản phẩm , tỉ lệ , kí hiệu bản vẽ , cơ sở thiết kế , thông tin về người về , người kiểm tra , và thời gian thực hiện

Câu 2 (trang 22 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Hoàn thiện sơ đồ hình 4.1; 4.2

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

2. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

Tìm hiểu trình tự và nội dung đọc bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp theo bảng 4.1

Câu 1 (trang 23 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Cho biết nội dung các bước trong cột trình tự đọc gồm: tổng hợp; yêu cầu kĩ thuật; phân tích chi tiết; kích thước; khung tên; bản kê; hình biểu diễn. Hãy điền nội dung các bước trong cột trình tự đọc ở bảng 4.1 và hoàn thành nhiệm vụ dưới đây

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1 (trang 24 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Đọc bản vẽ chi tiết VÒNG ĐAI (hình 4.3) và hoàn thiện bảng 4.2

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Câu 2 (trang 25 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN
Trình tự đọc Nội dung đọc Kết quả đọc
Khung tên

- Tên gọi sản phẩm

- Tỉ lệ bản vẽ

Bảng kê Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
Hình biểu diễn Tên gọi các hình biểu diễn
Kích thước

- Kích thước chung

- Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết

- Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết

Phân tích chi tiết Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết
Tổng hợp

- Trình tự tháo, lắp

- Công dụng của sản phẩm

Trả lời:

Trình tự đọc Nội dung đọc Kết quả đọc
Khung tên

- Tên gọi sản phẩm

- Tỉ lệ bản vẽ

- Bộ vòng đai

- Tỉ lệ 1:2

Bảng kê Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết

- Bu lông M10 - 2 cái

- Vòng đệm - 2 cái

- Đai ốc M10 - 2 cái

- Vòng đai - 2 cái

Hình biểu diễn Tên gọi các hình biểu diễn

- Hình chiếu bằng

- Hình chiếu đứng có cắt cục bộ

Kích thước

- Kích thước chung

- Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết

- Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết

- 140, 50, 78

- M10

- 50, 110

Phân tích chi tiết Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết Mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở bản vẽ
Tổng hợp

- Trình tự tháo, lắp

- Công dụng của sản phẩm

- Trình tự tháo: 2 - 3 - 4 - 1

- Trình tự lắp: 1 - 4 - 3 - 2

- Công dụng: Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Câu 1 (trang 26 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Hoàn thiện bảng 4.4 để tích lũy thêm từ vững bằng tiếng anh về bản vẽ kĩ thuật

Trả lời:

Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 8 VNEN (Soạn Công nghệ 8 VNEN) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN | Soạn Công nghệ lớp 8 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Công nghệ 8 Tập 1, Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.