Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất

Bài 1 (trang 12 Cùng em học Toán 5 Tập 1):

Viết các số đo (theo mẫu):
a) Mẫu: 9m 34cm = 9m + Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack m = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack m
14m 67cm = ……………………………………………
5m 5cm = …………………………………………………
b) Mẫu: 45kg 103g = 45kg + Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack kg = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack kg.
17kg 306g = ……………………………………………
8kg 31g = …………………………………………………

Hướng dẫn giải:
a) 14m 67cm = 14m + Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack m = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack m
5m 5cm = 5m + Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack m = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack m.
b) 17kg 306g = 17kg + Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack kg = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack kg.
8kg 31g = 8kg + Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack kg = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack kg.

Bài 2 (trang 12 Cùng em học Toán 5 Tập 1):

Anh Thành mua một thùng sơn 15kg về sơn một số đồ vật trong nhà, anh Thành sơn giá sách hết Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack số sơn, sau đó anh sơn bàn hết Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack số sơn còn lại. Hỏi anh Thành còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam sơn?

Hướng dẫn giải:

Số sơn anh Thành sơn giá sách là:
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack (kg).
Số sơn còn lại sau khi sơn giá sách là:
15 – 5 = 10 (kg)
Số sơn dùng để sơn bàn là:
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack (kg)
Số sơn còn thừa là :
10 – 2,5 = 7,5 (kg).
Đáp số: 7,5kg.

Bài 3 (trang 13 Cùng em học Toán 5 Tập 1):

Một phòng khách sạn có 160 phòng cho thuê. Biết rằng số phòng có ban công nhìn ra biển bằng Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack số phòng không có ban công nhìn ra biển. Tính số phòng có ban công nhìn ra biển của khách sạn trên.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack Số phần bằng nhau là:
1 + 3 = 4 (phần)
Số phòng có ban công nhìn ra biển là :
160 : 4 = 40 (phòng)
Đáp số : 40 phòng.

Bài 4 (trang 13 Cùng em học Toán 5 Tập 1):

Số học sinh chưa biết bơi của một trường tiểu học ít hơn số học sinh biết bơi là 45 học sinh và bằng Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack số học sinh biết bơi. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh chưa biết bơi ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ :
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack Hiệu số phần bằng nhau là :
5 – 2 = 3 (phần)
Số học sinh chưa biết bơi là :
45 : 3 x 2 = 30 (học sinh)
Đáp số : 30 học sinh .

Vui học (trang 14 Cùng em học Toán 5 Tập 1):

Quan sát hình vẽ, tô màu vào Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack số chiếc ghế, tô màu vào Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack số chiếc mũ. Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Có 3 chiếc ghế, ta tô màu 2 chiếc là được Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack số chiếc ghế.
Có 4 chiếc mũ, ta tô màu 3 chiếc là được Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack số chiếc mũ.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 hay nhất tại VietJack

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

tuan-3.jsp