Toán lớp 5 | Giải Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay nhất, chi tiết


Với giải bài tập Toán lớp 5 gồm giải sgk Toán lớp 5 và giải Vở bài tập Toán lớp 5 hay nhất, chi tiết cả năm đầy đủ Số học và Hình học như là cuốn để học tốt Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5. Tài liệu Toán lớp 5 gồm lý thuyết, bài tập ôn luyện theo tuần, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Toán 5 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Toán 5.

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 5

Giải bài tập Toán lớp 5 Học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

II - Các phép tính với số thập phân

Giải bài tập Toán lớp 5 Học kì 2

Chương 3: Hình học

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5: Ôn tập

Video lời giải Toán lớp 5

Videos Giải Toán lớp 5 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Video Bài giảng Toán lớp 5

Bài giảng Toán lớp 5 - Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Video Giải Vở bài tập Toán lớp 5

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 - Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Xem thêm tài liệu học tốt lớp 5 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu học tốt chương trình sách giáo khoa lớp 5 VNEN: