Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê trang 110, 111, 112, 113, 114 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 110, 111, 112, 114 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 110 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 110 Bài 1: Thực hiện theo các yêu cầu sau.

• Thu thập

Quan sát hình ảnh những lá cờ hình tam giác.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

• Phân loại

Các lá cờ trên có mấy màu, đó là những màu nào?

• Kiểm đếm

Mỗi màu có mấy lá cờ ? Viết số lá cờ các màu để có dãy số liệu.

• Dựa vào biểu đồ tranh, trả lời các câu hỏi.

Quảng cáo

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Cờ màu nào nhiều nhất, cờ màu nào ít nhất?

b) Trung bình mỗi màu có bao nhiêu lá cờ?

Lời giải:

• Phân loại

Các lá cờ trên có 4 màu, đó là những màu: đỏ, cam, vàng, xanh.

Kiểm đếm

Màu đỏ có 9 lá cờ.

Màu cam có 4 lá cờ

Quảng cáo

Màu vàng có 5 lá cờ

Màu xanh có 6 lá cờ.

Dãy số liệu: 9, 4, 5, 6.

a) Cờ nhiều nhất là cờ màu đỏ, cờ ít nhất là cờ màu cam

Trung bình mỗi màu có: (9 + 4 + 5 + 6) : 4 = 6 (lá cờ)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 110 Bài 2: Quan sát biểu đồ tranh dưới đây rồi trả lời các câu hỏi.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Biểu đồ trên biểu diễn gì?

b) Trung bình mỗi lớp đóng góp bao nhiêu hộp bánh?

c) Lớp nào đóng góp được nhiều bánh nhất? Bao nhiêu cái bánh?

Quảng cáo

d) Nếu mỗi cái bánh được cắt ra thành 4 miếng, mỗi học sinh ăn 2 miếng bánh thì số bánh cả khối lớp 5 quyên góp đủ dùng cho bao nhiêu bạn?

Lời giải:

a) Biểu đồ trên biểu diễn số bánh khối lớp 5 đóng góp cho buổi liên hoan vui Trung thu.

b) Lớp 5A: 6 hộp bánh

Lớp 5B: 5 hộp bánh

Lớp 5C: 8 hộp bánh

Lớp 5D: 5 hộp bánh

Trung bình mỗi lớp đóng góp được số hộp bánh là:

(6 + 5 + 8 + 5) : 4 = 6 (hộp bánh)

c) Lớp 5C đóng góp được nhiều bánh nhất. Số bánh lớp 5C góp được là:

4 × 8 = 32 (cái bánh)

d) Số bánh khối lớp 5 đóng góp cho buổi liên hoan vui Trung thu là:

4 × (6 + 5 + 8 + 5) = 96 (cái bánh)

Tổng số miếng bánh cần cho khối lớp 5 là:

96 × 4 = 384 (miếng bánh)

Số bánh cả khối lớp 5 quyên góp đủ dùng cho số bạn là:

384 : 2 = 192 (bạn)

Đáp số: 192 bạn

Giải Toán lớp 5 trang 111 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 111 Bài 3: Sau đợt quyên góp đồ dùng học tập, Tổ 1 đã thu được một số đồ dùng như dưới đây.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Các bạn Tổ 1 thu được mấy loại đồ dùng học tập?

b) Kiểm đếm số lượng đồ dùng mỗi loại.

c) Viết số đồ dùng các loại để có dãy số liệu theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải:

a) Các bạn Tổ 1 thu được 4 loại đồ dùng học tập.

Đó là: Bút sáp màu, bút chì màu, bút bi, thước kẻ.

b) Có 11 cái bút sáp màu

Có 9 cái bút chì màu

Có 10 cái bút bi

Có 6 cái thước kẻ

c) Bút sáp màu, bút bi, bút chì màu, thước kẻ.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 111 Bài 4: Dưới đây là bằng số liệu biểu thị số học sinh tham gia vẽ tranh Môi trường xanh của bốn trường tiểu học.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Dựa vào bảng số liệu, hoàn thiện biểu đồ cột sau.

Số học sinh tham gia vẽ tranh Môi trường xanh của bốn trường tiểu học

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

b) Em hãy cho biết:

• Trường tiểu học nào có số học sinh tham gia vẽ tranh nhiều nhất?

• Tên các trường tiểu học theo thứ tự số học sinh tham gia vẽ tranh từ ít đến nhiều.

• Trung bình mỗi trường tiểu học có bao nhiêu học sinh tham gia vẽ tranh?

Lời giải:

a)

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

b) Trường tiểu học Châu Thành có số học sinh tham gia vẽ tranh nhiều nhất.

Tên các trường tiểu học theo thứ tự số học sinh tham gia vẽ tranh từ ít đến nhiều.

Thạnh An, Hòa Lộc, Bình Châu, Châu Thành

Trung bình mỗi trường tiểu học có số học sinh tham gia vẽ tranh là:

(195 + 213 + 200 + 220) : 4 = 207 (học sinh)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 112 Bài 5: Dưới đây là số tiền bán tranh thu được sau triển lãm tranh của học sinh lớp 5B.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Các tờ tiền trên gồm mấy loại, nêu tên mỗi loại tiền đó?

b) Hoàn thiện bảng thống kê sau.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

c) Các bạn lớp 5B dự định sử dụng số tiền bán tranh như sau.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

d) Hoàn thiện biểu đồ hình quạt tròn và tính số tiền sử dụng cho từng mục đích

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Các tờ tiền trên gồm 4 loại

Đó là các loại tiền sau: 500 000 đồng, 200 000 đồng, 100 000 đồng, 50 000 đồng.

b)

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

d) Hoàn thiện biểu đồ hình quạt tròn

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Số tiền sử dụng cho từng loại mục đích:

Số tiền đóng góp quỹ khuyến học là: 4 000 000 × 50% = 2 000 000 đồng

Số tiền giúp bạn vượt khó là: 4 000 000 × 32% = 1 280 000 đồng

Số tiền trao phần thưởng là: 4 000 000 × 10% = 400 000 đồng

Số tiền liên hoan là: 4 000 000 × 8% = 320 000 đồng

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 114 Bài 6: Bảng số liệu sau cho biết tỉ số phần trăm các mạch kiến thức trong chương trình môn Toán lớp 5.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Dựa vào bảng số liệu, hoàn thiện biểu đồ dưới đây.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

b) Mạch kiến thức nào chiếm tỉ lệ nhiều nhất?

c) Biết rằng chương trình môn Toán lớp 5 có 175 tiết. Hỏi mạch kiến thức Hình học và Đo lường có bao nhiêu tiết?

Lời giải:

a)

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê (trang 110 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

b) Mạch kiến thức chiếm tỉ lệ nhiều nhất là Số và Phép tính

c) Mạch kiến thức Hình học và Đo lường có số tiết là:

175 × 40% = 70 (tiết)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Toán lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên