Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (trang 86 Tập 2)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) trang 86, 87, 88 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (trang 86)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 86, 87 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 86 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 86 Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Xếp đều 48 cái bánh vào 12 hộp. Để tìm số bánh trong 4 hộp, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách:

– Rút về đơn vị.

– Tính tỉ số.

b) Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta lấy tổng các số đó chia cho 2.

c) Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể làm như sau:

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = Số bé + Hiệu

d) Ở bài toán: Tìm hai số khi biết tổng (hay hiệu) và tỉ số của hai số đó, ta cần biểu thị tỉ số của hai số theo số phần bằng nhau rồi tìm giá trị của một phần thì sẽ tìm được hai số đó.

Quảng cáo

e) Muốn tìm 25% của 36 ta lấy 36 nhân với 25.

Lời giải:

a) Xếp đều 48 cái bánh vào 12 hộp. Để tìm số bánh trong 4 hộp, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách:

– Rút về đơn vị.

– Tính tỉ số. Đúng

b) Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta lấy tổng các số đó chia cho 2. Sai

Giải thích

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta lấy tổng các số đó chia cho số số hạng.

c) Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể làm như sau:

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = Số bé + Hiệu Đúng

Quảng cáo

d) Ở bài toán: Tìm hai số khi biết tổng (hay hiệu) và tỉ số của hai số đó, ta cần biểu thị tỉ số của hai số theo số phần bằng nhau rồi tìm giá trị của một phần thì sẽ tìm được hai số đó. Đúng

e) Muốn tìm 25% của 36 ta lấy 36 nhân với 25. Sai

Giải thích

Muốn tìm 25% của 36 ta lấy 36 nhân với 25 và chia cho 100.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 86 Bài 2: Chọn ý trả lời đúng.

Thầy giáo xếp đều 144 quả bóng vào 18 hộp.

a) Tổ 1 đã nhận 3 hộp như thế. Số bóng Tổ 1 đã nhận là:

A. 8 quả

B. 16 quả

C. 24 quả

D. 144 quả

b) Tổ 2 đã nhận 40 quả bóng. Số hộp bóng Tổ 2 đã nhận là:

A. 5 hộp

B. 8 hộp

C. 18 hộp

D. 40 hộp

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: C

1 hộp có số quả là:

144 : 18 = 8 (quả)

Số bóng Tổ 1 đã nhận là:

Quảng cáo

8 × 3 = 24 (quả)

b) Đáp án đúng là: A

Số hộp bóng Tổ 2 đã nhận là:

40 : 8 = 5 (hộp)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 86 Bài 3: Quan sát biểu đồ sau.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (trang 86 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Một tuần An đi bơi mấy ngày, mỗi ngày An bơi mấy giờ?

b) Trung bình mỗi ngày An bơi mấy giờ?

c) Thời gian An bơi ở ngày Chủ nhật bằng bao nhiêu phần trăm thời gian bơi trung bình cả bốn ngày?

Lời giải:

a) Một tuần An đi bơi 4 ngày

Thứ Ba An bơi 0,75 giờ

Thứ Năm An bơi 0,75 giờ

Thứ Bảy An bơi 1 giờ

Chủ nhật An bơi 1,5 giờ

b) Trung bình mỗi ngày An bơi: (0,75 + 0,75 + 1 + 1,5) : 4 = 1 (giờ)

c) Thời gian An bơi ở ngày Chủ nhật bằng 1,5 : 1 = 1,5 = 150% thời gian bơi trung bình cả bốn ngày.

Giải Toán lớp 5 trang 87 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 87 Bài 4: Bác Năm có 33 000 000 đồng, bác dùng 23 số tiền này để mua một con bò mẹ và một con bò con. Giá tiền bò con rẻ hơn bò mẹ là 10 000 000 đồng. Hỏi bác Năm đã mua mỗi con bò giá bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Bác Năm mua một con bò mẹ và một con bò con hết số tiền là:

33 000 000 × 23= 22 000 000 (đồng)

Giá tiền mua con bò mẹ là:

(22 000 000 + 10 000 000) : 2 = 16 000 000 (đồng)

Giá tiền mua con bò con là:

22 000 000 - 16 000 000 = 6 000 000 (đồng)

Đáp số: Bò mẹ: 16 000 000 đồng

Bò con: 6 000 000 đồng

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 87 Bài 5: Một trường tiểu học có 1 225 học sinh, trong đó số học sinh khối lớp 4 và 5 chiếm 40%. Số học sinh khối lớp 2 và 3 gấp 2 lần số học sinh khối lớp 1. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh khối lớp 1?

Lời giải:

Số học sinh khối 4 và 5 của trường tiểu học đó là:

1 225 × 40% = 490 (học sinh)

Số học sinh khối 1, 2 và 3 của trường tiểu học đó là:

1 225 – 490 = 735 (học sinh)

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (trang 86 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Giá trị của một phần hay số học sinh khối 1 là:

735 : 3 = 245 (học sinh)

Đáp số: 245 học sinh

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 87 Bài 6: Ông Tư và bà Ba góp tiền vốn để kinh doanh theo tỉ lệ 35 (nghĩa là số tiền góp vốn của ông Tư bằng 35 số tiền góp vốn của bà Ba). Sau đợt kinh doanh, số tiền lãi của bà Ba nhiều hơn ông Tư là 28 000 000 đồng. Tính số tiền lãi của mỗi người, biết rằng tiền lãi được chia theo tỉ lệ tiền góp vốn.

Lời giải:

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (trang 86 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị của một phần là:

28 000 000 : 2 = 14 000 000

Tiền lãi của ông Tư là:

14 000 000 × 3 = 42 000 000 (đồng)

Tiền lãi của bà Ba là:

42 000 000 + 28 000 000 = 70 000 000 (đồng)

Đáp số: Ông Tư: 42 000 000 (đồng)

Bà Ba: 70 000 000 đồng

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 87 Bài 7: Năm nay, một công ty đã xuất khẩu 1 000 tấn vải thiều. Công ty dự định, cứ sau mỗi năm khối lượng với thiều xuất khẩu sẽ tăng thêm 40% (so với khối lượng xuất khẩu của năm trước). Hỏi sau 2 năm, công ty đó dự định sẽ xuất khẩu bao nhiêu tấn vải thiều?

Lời giải:

Sau 1 năm, công ty đó dự định sẽ xuất khẩu số tấn vải thiều là:

1 000 × 40% + 1 000 = 1400 (tấn)

Sau 2 năm, công ty đó dự định sẽ xuất khẩu số tấn vải thiều là:

1 400 × 40% + 1 400 = 1 960 (tấn)

Đáp số: 1 960 tấn

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 87 Bài 8: Chọn ý trả lời đúng.

Để chuẩn bị cho hội thi Khéo tay hay làm, thầy Tổng phụ trách đề nghị ba lớp trong khối lớp 5, mỗi lớp chọn một đội dự thi theo yêu cầu:

– Trong mỗi đội dự thi, số bạn nam ít nhất phải bằng 75% số bạn nữ.

– Trung bình mỗi lớp có 7 bạn dự thi.

Dưới đây là số học sinh được đề nghị dự thi của các lớp 5A, 5B, 5C.

Cách chọn học sinh nào thoả mãn cả hai yêu cầu trên?

A. 5A: 3 nam – 4 nữ; 5B: 6 nam – 8 nữ: 5C: 6 nam – 8 nữ

B. 5A: 5 nam – 5 nữ; 5B: 2 nam – 4 nữ, 5C: 2 nam – 3 nữ

C. 5A: 3 nam – 4 nữ; 5B: 5 nam – 5 nữ; 5C: 3 nam – 5 nữ

D. 5A: 4 nam – 4 nữ; 5B: 3 nam – 3 nữ; 5C: 3 nam – 4 nữ

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

A. 5A: 3 nam – 4 nữ; 5B: 6 nam – 8 nữ; 5C: 6 nam – 8 nữ

Tổng số học sinh nam: 3 + 6 + 6 = 15

Tổng số học sinh nữ: 4 + 8 + 8 = 20

Tỉ số số học sinh nam so với số học sinh nữ là: 15 : 20 = 0,75 = 75%

Trung bình mỗi lớp có: (7 + 14 + 14) : 3 = 11,67 ⟹ Loại

B. 5A: 5 nam – 5 nữ; 5B: 2 nam – 4 nữ; 5C: 2 nam – 3 nữ

Tổng số học sinh nam: 5 + 2 + 2 = 9

Tổng số học sinh nữ: 5 + 4 + 3 = 12

Tỉ số số học sinh nam so với số học sinh nữ là: 9 : 12 = 0,75 = 75%

Trung bình mỗi lớp có: (10 + 6 + 5) : 3 = 7 ⟹Thỏa mãn

C. 5A: 3 nam – 4 nữ; 5B: 5 nam – 5 nữ; 5C: 3 nam – 5 nữ

Tổng số học sinh nam: 3 + 5 + 3 = 11

Tổng số học sinh nữ: 4 + 5 + 5 = 14

Tỉ số số học sinh nam so với số học sinh nữ là: 11 : 14 = 0,79 = 79% ⟹ Loại

D. 5A: 4 nam – 4 nữ; 5B: 3 nam – 3 nữ; 5C: 3 nam – 4 nữ

Tổng số học sinh nam: 4 + 3 + 3 = 10

Tổng số học sinh nữ: 4 + 3 + 4 = 11

Tỉ số số học sinh nam so với số học sinh nữ là: 10 : 11 = 0,91 = 91% ⟹ Loại

Giải Toán lớp 5 trang 88 Tập 2

Toán lớp 5 trang 88 Tập 2 Vui học: Dựa vào bức tranh dưới đây, em hãy giúp các nhân viên đặt số lượng thú nhồi bông và rô-bốt hợp lí.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (trang 86 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Coi số thú nhồi bông là 3 phần thì số rô-bốt là 4 phần.

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7

Giá trị của một phần là:

175 : 7 = 25 sản phẩm

Số thú nhồi bông cần đặt là:

25 × 3 = 75 (thú nhồi bông)

Số rô-bốt cần đặt là:

25 × 4 = 100 (rô-bốt)

Vậy cửa hàng nên đặt 75 thú nhồi bông và 100 rô-bốt

Toán lớp 5 trang 88 Tập 2 Đất nước em: Năm 2020 sản lượng sầu riêng của nước ta ước tính đạt 558 780 tấn. Năm 2021, sản lượng sầu riêng của nước ta tăng 15% so với năm 2020. Sản lượng sầu riêng của nước ta năm 2021 khoảng .?. tấn (làm tròn đến hàng trăm).

Lời giải:

Năm 2020 sản lượng sầu riêng của nước ta ước tính đạt 558 780 tấn. Năm 2021, sản lượng sầu riêng của nước ta tăng 15% so với năm 2020. Sản lượng sầu riêng của nước ta năm 2021 khoảng 643 000 tấn (làm tròn đến hàng trăm).

Giải thích

Sản lượng sầu riêng của nước ta tăng:

558 780 × 15% = 83 817 (tấn)

Sản lượng sầu riêng của nước ta năm 2021 là:

558 780 + 83 817 = 642 597 (tấn)

Làm tròn số 642 597 đến hàng trăm ta được 643 000.

Toán lớp 5 trang 88 Tập 2 Thử thách: Dưới đây là biểu đồ xuất khẩu gạo của một công ty.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (trang 86 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Cứ sau mỗi quý (từ quý một đến quý ba), khối lượng gạo xuất khẩu tăng .?.%.

b) Nếu tỉ số phần trăm khối lượng gạo xuất khẩu của quý tư cũng tăng như các quý trước thì quý tư xuất khẩu .?. nghìn tấn gạo.

Chú ý: Cử 3 tháng liên tiếp (tính từ tháng 1) tạo thành một quý. Một năm có 4 quý.

Lời giải:

a) Cứ sau mỗi quý (từ quý một đến quý ba), khối lượng gạo xuất khẩu tăng 50%.

Giải thích

Từ quý một đến quý hai khối lượng gạo xuất khẩu tăng là:

15 – 10 = 5 (nghìn tấn)

Từ quý một đến quý hai khối lượng gạo xuất khẩu tăng số phần trăm là:

5 : 10 = 0,5 = 50%

Từ quý hai đến quý ba khối lượng gạo xuất khẩu tăng là:

22,5 – 15 = 7,5 (nghìn tấn)

Từ quý hai đến quý ba khối lượng gạo xuất khẩu tăng số phần trăm là:

7,5 : 15 = 0,5 = 50%

b) Nếu tỉ số phần trăm khối lượng gạo xuất khẩu của quý tư cũng tăng như các quý trước thì quý tư xuất khẩu 33,75 nghìn tấn gạo.

Giải thích

Quý thứ tư xuất khẩu số gạo là:

22,5 × 50% + 22,5 = 33,75 (nghìn tấn)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Toán lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên