Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian trang 105, 106, 107 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 105, 106 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 105 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 105 Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Hai đơn vị đo thời gian liền kề (giờ, phút, giây), đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.

b) 1 tháng = 30 ngày.

c) Nếu một năm có 365 ngày thì năm đó không phải là năm nhuận.

d) Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ I.

Lời giải:

a) Hai đơn vị đo thời gian liền kề (giờ, phút, giây), đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn. Sai

b) 1 tháng = 30 ngày. Sai

c) Nếu một năm có 365 ngày thì năm đó không phải là năm nhuận. Đúng

d) Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ I. Đúng

Giải thích

a) 1 giờ = 60 phút

Quảng cáo

1 phút = 60 giây

1 giờ = 3 600 giây

b) Một số tháng có 30 ngày, một số tháng có 31 ngày, tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

c) Năm nhuận có 366 ngày.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 105 Bài 2: Số?

a) 32 giờ = .?. phút

12 phút = .?. giây

b) 5 ngày = .?. giờ

3 năm rưỡi = .?. tháng

Lời giải:

a) giờ = 90 phút

Giải thích

32 giờ = 32 × 60 phút = 90 phút

b) 5 ngày = 120 giờ

Giải thích

5 ngày = 5 × 24 giờ = 120 giờ

12 phút = 720 giây

Giải thích

12 phút = 12 × 60 giây = 720 giây

3 năm rưỡi = 42 tháng

Giải thích

3 năm rưỡi = 3,5 × 12 tháng = 42 tháng

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 105 Bài 3: Thay .?. bằng số thập phân thích hợp.

a) 195 giây = .?. phút

288 phút = .?. giờ

b) 30 tháng = .?. năm

18 giờ = .?. ngày

Lời giải:

a) 195 giây = 3,25 phút

Giải thích

195 giây = 19560 phút = 3,25 phút

b) 30 tháng = 2,5 năm

Giải thích

30 tháng = 3012 năm = 2,5 năm

288 phút = 4,8 giờ

Giải thích

288 phút = 28860 giờ = 4,8 giờ

18 giờ = 0,75 ngày

Giải thích

18 giờ = 1824 ngày = 0,75 ngày

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 105 Bài 4: Dựa vào hình dưới đây, thay .?. lại bằng số thích hợp.

Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 2 năm .?. Trường Tiểu học Hoa Ban đã tổ chức Ngày hội thể thao của học sinh. Lúc .?. giờ .?. phút, ngườivề đích đầu tiên là bạn Vừ A Sủng thuộc đôi chạy việt dã của lớp 5D.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023 Trường Tiểu học Hoa Ban đã tổ chức Ngày hội thể thao của học sinh. Lúc 8 giờ 35 phút, ngườivề đích đầu tiên là bạn Vừ A Sủng thuộc đội chạy việt dã của lớp 5D.

Giải Toán lớp 5 trang 106 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 106 Bài 5: Quan sát lịch bốn tháng đầu năm 2023 rồi trả lời các câu hỏi.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Năm 2023 thuộc thế kỉ nào? Năm 2023 có phải là năm nhuận không?

b) Giỗ tổ Hùng Vương vào thứ Bảy cuối cùng của tháng 4, đó là ngày nào?

c) Ngày cuối cùng của năm 2023 là ngày thứ mấy?

Lời giải:

a) Năm 2023 thuộc thế kỉ XXI. Năm 2023 không phải là năm nhuận (Vì tháng 2 có 28 ngày)

b) Giỗ tổ Hùng Vương vào thứ Bảy cuối cùng của tháng 4, đó là ngày 29.

c) Ngày cuối cùng của năm 2023 là ngày Chủ Nhật.

Giải thích: Năm 2023 không phải là năm nhuận nên có 365 ngày. Một tuần có 7 ngày nên ta lấy:

365 : 7 = 52 tuần dư 1 ngày

Quan sát tờ lịch ta thấy ngày đầu tiên của năm 2023 (ngày 1 tháng 1) là Chủ nhật.

Vậy ngày thứ 364 (sau 52 tuần) là thứ Bảy. Ngày thứ 365 là Chủ nhật.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 106 Bài 6: Tính.

a) 8 giờ 43 phút + 1 giờ 27 phút

b) 30 ngày 6 giờ – 15 ngày 9 giờ

c) 15 phút 12 giây × 7

d) 28 phút 45 giây : 3

Lời giải:

a) 8 giờ 43 phút + 1 giờ 27 phút

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

b) 30 ngày 6 giờ – 15 ngày 9 giờ

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

c) 15 phút 12 giây × 7

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

d) 28 phút 45 giây : 3

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 106 Bài 7: Số?

Một xe khách khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 sáng, đến B lúc 14 giờ cùng ngày. Dọc đường, xe khách nghỉ 45 phút. Thời gian xe di chuyển trên quãng đường AB là .?. giờ.

Lời giải:

Thời gian xe di chuyển trên quãng đường AB là:

14 giờ - 7 giờ 30 phút - 45 phút = 5 giờ 45 phút

Đáp số: 5 giờ 45 phút

Toán lớp 5 trang 106 Tập 2 Khám phá

Năm hay tuần?

Có một loài ve sầu, khi còn là ve non, chúng sống trong lòng đất 17 .?. Sau đó, chúng chui lên mặt đất và sống trong 4 .?.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Số?

Ngày nay, chúng ta có thể đi lại an toàn bằng máy bay, có những phương pháp chữa bệnh hiện đại, ... Nếu không có máy tính điện tử, những điều này không thể xảy ra. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời và được công bố vào năm 1946, là vào thế kỉ .?. Chiếc máy này có khối lượng khoảng 30 tấn. Máy tính điện tử ngày nay gọn nhẹ hơn rất nhiều.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Có một loài ve sầu, khi còn là ve non, chúng sống trong lòng đất 17 năm Sau đó, chúng chui lên mặt đất và sống trong 4 tuần

Ngày nay, chúng ta có thể đi lại an toàn bằng máy bay, có những phương pháp chữa bệnh hiện đại, ... Nếu không có máy tính điện tử, những điều này không thể xảy ra. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời và được công bố vào năm 1946, là vào thế kỉ XX Chiếc máy này có khối lượng khoảng 30 tấn. Máy tính điện tử ngày nay gọn nhẹ hơn rất nhiều.

Toán lớp 5 trang 107 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 107 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 107 Bài 8: Dựa vào cách tính quãng đường, hãy viết cách tính vận tốc và thời gian.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 107 Bài 9: Số đo?

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 107 Bài 10: Biểu đổ bên biểu thị vận tốc của một ô tô khi di chuyển từ A đến B. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên quãng đường AB.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Vận tốc trung bình của ô tô trên quãng đường AB là:

(45 + 85 + 70 + 50) : 4 = 62,5 (km/giờ)

Đáp số: 62,5 km/giờ

Toán lớp 5 trang 107 Tập 2 Vui học: km/ giờ, giờ, phút hay °C?

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (trang 105 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Toán lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên