Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 77: Các đơn vị đo thời gian (trang 51 Tập 2)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 77: Các đơn vị đo thời gian trang 51, 52, 53 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 77: Các đơn vị đo thời gian (trang 51)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 52 Tập 2 Thực hành

Giải Toán lớp 5 trang 52 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 52 Bài 1: Số?

a) 25 giờ = .?. phút

45 phút = .?. giây

2 năm rưỡi = .?. tháng

b) 36 tháng = .?. năm

36 giờ = .?. ngày

10 800 giây = .?. phút = .?. giờ

Lời giải:

a) 25 giờ = 24 phút

Giải thích

25 giờ = 25 × 60 phút = 24 phút

b) 36 tháng = 3 năm

Giải thích

36 tháng = 3612 năm = 3 năm

45 phút = 2 700 giây

Giải thích

45 phút = 45 × 60 giây = 2 700 giây

36 giờ = 32 ngày

Giải thích

36 giờ = 3624 ngày = 32 ngày

2 năm rưỡi = 30 tháng

Giải thích

2 năm rưỡi = 2,5 × 12 tháng = 30 tháng

10 800 giây = 180 phút = 3 giờ

Giải thích

10 800 giây = 10 80060 phút = 180 phút

180 phút = 18060 giờ = 3 giờ

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 52 Bài 2: Số?

a) 1 giờ 15 phút = .?. phút

6 phút 6 giây = .?. giây

2 giờ 45 giây = .?. giây

b) 3 năm 4 tháng = .?. tháng

5 ngày 7 giờ = .?. giờ

2 tuần 5 ngày = .?. ngày

Lời giải:

a) 1 giờ 15 phút = 75 phút

Giải thích

1 giờ 15 phút = 1 × 60 phút + 15 phút

= 75 phút

b) 3 năm 4 tháng = 40 tháng

Giải thích

3 năm 4 tháng = 3 × 12 tháng + 4 tháng

= 40 tháng

6 phút 6 giây = 366 giây

Giải thích

6 phút 6 giây = 6 × 60 giây + 6 giây

= 366 giây

5 ngày 7 giờ = 127 giờ

Giải thích

5 ngày 7 giờ = 5 × 24 giờ + 7 giờ

= 127 giờ

2 giờ 45 giây = 7 245 giây

Giải thích

2 giờ 45 giây = 7 200 giây + 45 giây

= 7 245 giây

2 tuần 5 ngày = 19 ngày

Giải thích

2 tuần 5 ngày = 2 × 7 ngày + 5 ngày

= 19 ngày

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 52 Bài 3: Thay .?. bằng số thập phân thích hợp.

a) 45 phút = .?. giờ

138 giây = .?. phút

b) 6 giờ = .?. ngày

42 tháng = .?. năm

Lời giải:

a) 45 phút = 0,75 giờ

Giải thích

45 phút = 4560 giờ = 0,75 giờ

b) 6 giờ = 0,25 ngày

Giải thích

6 giờ = 624 giờ = 0,25 ngày

138 giây = 2,3 phút

Giải thích

138 giây = 13860 phút = 2,3 phút

42 tháng = 3,5 năm

Giải thích

42 tháng = 4212 năm = 3,5 năm

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 52 Bài 4: >, <, =

a) 34 thế kỉ .?. 40 năm

c) 7,5 ngày .?. 75 giờ.

b) Nửa năm .?. 5 tháng

d) 1 năm thường .?. 52 tuần 1 ngày

Lời giải:

a) 34 thế kỉ > 40 năm

Giải thích

34 thế kỉ = 75 năm

Vì 75 năm > 40 năm

nên 34 thế kỉ > 40 năm

b) Nửa năm > 5 tháng

Giải thích

Nửa năm = 6 tháng

Vì 6 tháng > 5 tháng

nên nửa năm > 5 tháng

c) 7,5 ngày > 75 giờ

Giải thích

7,5 ngày = 7,5 × 24 giờ = 180 giờ

Vì 180 giờ > 75 giờ

Nên 7,5 ngày > 75 giờ

d) 1 năm thường = 52 tuần 1 ngày

Giải thích

1 năm thường = 365 ngày

= 52 tuần 1 ngày

nên 1 năm thường = 52 tuần 1 ngày

Toán lớp 5 trang 52, 53 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 52 Bài 1: Số?

a) Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm 40, thuộc thế kỉ .?.

b) Năm nay là năm .?. thuộc thế kỉ .?.

Lời giải:

a) Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm 40, thuộc thế kỉ I

b) Năm nay là năm 2024 thuộc thế kỉ XXI

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 52 Bài 2: Giây, phút hay năm?

a) Tuổi của mỗi người được tính theo .?.

b) Tiết học Toán ở trường được tính theo .?.

c) Thời gian chạy 100 m của học sinh được tính theo .?.

Lời giải:

a) Tuổi của mỗi người được tính theo năm.

b) Tiết học Toán ở trường được tính theo phút

c) Thời gian chạy 100 m của học sinh được tính theo giây

Giải Toán lớp 5 trang 53 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 53 Bài 3: Thời gian tập thể thao của bạn nào nhiều hơn?

Hà tập bóng rổ trong một giờ rưỡi.

Dũng tập bóng đá trong 75 phút.

Lời giải:

Một giờ rưỡi = 1 giờ + 30 phút = 60 phút + 30 phút = 90 phút

Vì 90 phút > 75 phút

Vậy thời gian tập thể thao của bạn Hà nhiều hơn,

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 53 Bài 4: Chọn các số đo bằng nhau.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 77: Các đơn vị đo thời gian (trang 51 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 77: Các đơn vị đo thời gian (trang 51 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 53 Bài 5: Cô Mai đặt mua hàng và được thông báo về thời gian sẽ nhận hàng (xem hình bên).

Câu nào đúng, câu nào sai?

Nếu việc giao hàng đúng hẹn:

a) Sau 1 ngày, cô Mai có thể nhận được hàng.

b) Sau 1 ngày, chắc chắn cô Mai nhận được hàng.

c) Sau 2 ngày, chắc chắn cô Mai nhận được hàng.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 77: Các đơn vị đo thời gian (trang 51 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Vì 48 giờ = 2 ngày nên

a) Sau 1 ngày, cô Mai có thể nhận được hàng. S

b) Sau 1 ngày, chắc chắn cô Mai nhận được hàng. S

c) Sau 2 ngày, chắc chắn cô Mai nhận được hàng. Đ

Toán lớp 5 trang 53 Tập 2 Thử thách: Dưới đây là dãy các năm nhuận, tính từ năm 2004.

2004; 2008; 2012; 2016; ...

a) Hai năm nhuận tiếp theo là những năm nào?

b) Năm 2030 có là năm nhuận không?

Lời giải:

a) Cứ 4 năm lại có một năm nhuận. Hai năm nhuận tiếp theo là những năm 2020, 2024.

b) Năm 2030 không là năm nhuận.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Toán lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên