Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn trang 17, 18, 19, 20 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 17 Tập 2 Cùng học

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

- Biểu đồ cho biết các loại sách trong tủ sách của lớp 5A gồm:

Quảng cáo

Sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi, các loại sách khác.

- Sách giáo khoa chiếm 15% của tủ sách.

- Sách tham khảo chiếm 20% của tủ sách.

- Truyện thiếu nhi chiếm 50% của tủ sách.

- Các loại sách khác chiếm 15% của tủ sách.

- Trong tủ sách của lớp 5A truyện thiếu nhi có nhiều nhất.

Toán lớp 5 trang 18 Tập 2 Thực hành

Giải Toán lớp 5 trang 18 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 18 Bài 1: Một trường tiểu học đã thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh vào một ngày trong tuần. Kết quả điều tra thể hiện ở biểu đồ bên.

a) Biểu đồ hình quạt tròn ở bên biểu diễn gì?

b) Học sinh đến trường bằng những cách nào?

c) Cách di chuyển nào được học sinh dùng nhiều nhất?

d) Cứ 100 học sinh đến trường thì có bao nhiêu em đi bộ?

Quảng cáo

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Biểu đồ hình quạt tròn ở bên biểu diễn phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh vào một ngày trong tuần.

b) Học sinh đến trường bằng xe máy, xe đạp, đi bộ, phương tiện khác.

c) Cách di chuyển nào được học sinh dùng nhiều nhất là đi bộ.

d) Cứ 100 học sinh đến trường thì có 62 em đi bộ.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 18 Bài 2: Biểu đồ bên cho biết thời gian dành cho các hoạt động trong một ngày (24 giờ) của bạn Cương.

Quảng cáo

a) Biểu đồ hình quạt tròn ở bên biểu diễn gì?

b) Nêu các hoạt động trong ngày của bạn Cương. Mỗi hoạt động do chiếm bao nhiều phần trăm thời gian trong một ngày?

c) Trong hai hoạt động tập bóng rổ và đọc sách, bạn Cương dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động nào?

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Biểu đồ hình quạt tròn ở bên biểu diễn thời gian dành cho các hoạt động trong một ngày (24 giờ) của bạn Cương.

b) Ở trường chiếm 37,5% thời gian trong một ngày

Tập bóng rổ chiếm 6,3% thời gian trong một ngày

Ngủ chiếm 37,5% thời gian trong một ngày

Đọc sách chiếm 4,2% thời gian trong một ngày

Các hoạt động khác chiếm 14,5% thời gian trong một ngày

c) Trong hai hoạt động tập bóng rổ và đọc sách, bạn Cương dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động tập bóng rổ.

Toán lớp 5 trang 18 Tập 2 Vui học: Thời gian ngủ trong một ngày của bà, mẹ và Bi lần lượt là 25%, 30%, 50%, Mỗi biểu đồ bên biểu thị thời gian ngủ trong một ngày của ai?

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Biểu đồ A: mẹ

Biểu đồ B: Bi

Biểu đồ C: bà

Toán lớp 5 trang 19, 20 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 19 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 19 Bài 1: Dưới đây là bằng số liệu và biểu đồ nói về việc tham gia câu lạc bộ của học sinh lớp 5C.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Hoàn thiện biểu đồ trên.

b) Biểu đồ hình quạt tròn ở trên biểu diễn gì?

c) Các bạn học sinh lớp 5C tham gia các câu lạc bộ nào?

d) Câu lạc bộ nào có nhiều học sinh lớp 5C tham gia nhất?

Lời giải:

a) Hoàn thiện biểu đồ

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

b) Biểu đồ hình quạt tròn ở trên biểu diễn tỉ số phần trăm học sinh lớp 5C tham gia câu lạc bộ.

c) Các bạn học sinh lớp 5C tham gia các câu lạc bộ: Mĩ thuật, âm nhạc, cờ vua, đọc sách.

d) Câu lạc bộ đọc sách có nhiều học sinh lớp 5C tham gia nhất.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 19 Bài 2: Người ta khảo sát 80 học sinh lớp 5 về sở thích đối với các loại nước uống. Kết quả điều tra được thể hiện ở bảng số liệu và biểu đồ dưới đây.

Tỉ số phần trăm học sinh yêu thích nhất loại nước uống

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Hoàn thiện biểu đồ bên.

b) Mỗi loại nước uống trên có bao nhiêu học sinh lớp 5 yêu thích nhất?

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a)

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

b) Số học sinh lớp 5 yêu thích nước chanh là: 80 × 10% = 8 (học sinh)

Số học sinh lớp 5 yêu thích trà sữa là: 80 × 30% = 24 (học sinh)

Số học sinh lớp 5 yêu thích sữa đậu nành là: 80 × 5% = 4 (học sinh)

Số học sinh lớp 5 yêu thích nước suối là: 80 × 35% = 28 (học sinh)

Số học sinh lớp 5 yêu thích nước cam là: 80 × 20% = 16 (học sinh)

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 20 Bài 3: Trong ngày đi chơi dã ngoại, các bạn học sinh lớp 5 được tham gia các trò chơi dân gian mà mình yêu thích nhất. Cô Tổng phụ trách Đội đã ghi lại các số liệu thành bảng và lập biểu đồ như dưới đây

Số học sinh tham gia các trò chơi dân gian

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

a) Có tất cả bao nhiêu học sinh lớp 5 tham gia các trò chơi?

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh tham gia mỗi trò chơi dân gian.

c) Thay .?. ở biểu đồ dưới đây bằng tỉ số phần trăm học sinh lớp 5 tham gia mỗi trò chơi của buổi dã ngoại.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Có tất cả 30 + 15 + 45 + 24 + 36 = 150 học sinh lớp 5 tham gia các trò chơi.

b) Tỉ số phần trăm học sinh tham gia đá cầu là: 30 : 150 = 0,2 = 20%

Tỉ số phần trăm học sinh tham gia kéo co là: 15 : 150 = 0,1 = 10%

Tỉ số phần trăm học sinh tham gia cướp cờ là: 45 : 150 = 0,3 = 30%

Tỉ số phần trăm học sinh tham gia nhảy bao bố là: 24 : 150 = 0,16 = 16%

Tỉ số phần trăm học sinh tham gia bịt mắt bắt dê là: 36 : 150 = 0,24 = 24%

c) Thay .?. ở biểu đồ dưới đây bằng tỉ số phần trăm học sinh lớp 5 tham gia mỗi trò chơi của buổi dã ngoại.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn (trang 17 Tập 2) | Giải Toán lớp 5

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Toán lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên