Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân sốToán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số - Cô Ngô Thị Vân (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 11 Bài 1: Tính:

Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số

Lời giải:

Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số

Giải Toán lớp 5 trang 11 Bài 2: Tính:

Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số
Quảng cáo

Lời giải:

Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số

Giải Toán lớp 5 trang 11 Bài 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là: Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân sốm, chiều rộng Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân sốm. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Lời giải:

Diện tích tấm bìa là: 

12×13=16 (m2)

Diện tích mỗi phần là: 

16:3=118 (m2)

     Đáp số: 118 m2.

Quảng cáo

Bài giảng: Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số - Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:


Lý thuyết Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

1. Phép nhân hai phân số và các tính chất của phép nhân hai phân số

a) Phép nhân hai phân số

Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ví dụ 1: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Ví dụ 2: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Lưu ý:

+) Sau khi làm phép nhân hai phân số, nếu thu được phân số chưa tối giản thì ta phải rút gọn thành phân số tối giản.

+) Khi nhân hai phân số, sau bước lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, nếu tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số nào đó thì ta rút gọn luôn, không nên nhân lên sau đó lại rút gọn.

Ví dụ quay lại với ví dụ 2 ở bên trên, ta có thể làm như sau:

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

b) Các tính chất của phép nhân phân số

+) Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

+) Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại.

+) Tính chất phân phối: Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.

+) Nhân với số 1: Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính phân số đó.

Lưu ý: ta thường áp dụng các tính chất của phép nhân phân số trong các bài tính nhanh.

2. Phép chia hai phân số

a) Phân số đảo ngược

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Ví dụ: Phân số đảo ngược của phân số Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 là phân số Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Phép chia hai phân số

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

3. Một số dạng bài tập

a) Tính giá trị các biểu thức

Phương pháp giải: Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước; biểu thức có phép nhân, chia, cộng, trừ thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép cộng trừ sau …

Ví dụ: Tính giá trị biểu thức: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Phương pháp: Biểu thức này chỉ chứa phép nhân và phép chia nên ta tính lần lượt từ trái qua phải.

Cách giải: 

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

b) Tìm x

Phương pháp giải: Xác định xem x đóng vai trò gì, từ đó tìm x theo các quy tắc đã học

Ví dụ. Tìm x, biết: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Giải

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

c) Tính nhanh

Phương pháp giải: Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh một cách dễ dàng hơn.

Ví dụ. Tính nhanh: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Giải:

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

d) Toán có lời văn

Ví dụ: Một hình bình hành có độ dài đáy là Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 cm, chiều cao tương ứng là Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 cm. Tính diện tích hình bình hành đó.

Cách giải:

Diện tích hình bình hành đó là:

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Đáp số: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 cm²


Trắc nghiệm Toán lớp 5 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số (có đáp án)

Câu 1: Điền phân số thích hợp vào ô trống:

Phân số đảo ngược của phân số Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

A. Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

B. Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

C. Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 3: Tính: Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 4: Kết quả của phép tính Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải là:

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Rút gọn rồi tính: Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 6: Tìm x biết: Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều dài là Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải, chiều rộng kém chiều dài Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là:

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên