Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo)Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 13 Toán lớp 5): Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết

Lời giải:

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết

Bài 2 (trang 14 Toán lớp 5): Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết
Quảng cáo

Lời giải:

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết

Bài 3 (trang 14 Toán lớp 5): Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết

Lời giải:

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết
Quảng cáo

Bài giảng: Hỗn số (tiếp theo) - Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:


Lý thuyết Hỗn số (tiếp theo)

1. Phép cộng và phép trừ hỗn số

* Để thực hiện phép cộng và phép trừ hỗn số, ta có hai cách làm sau:

Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số

+ Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.

Ví dụ: Thực hiện phép tính:

a) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Lời giải:

a) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Cách 2: Tách hỗn số thành phần nguyên và phần phân số, sau đó thực hiện phép cộng (trừ) phần nguyên và phép cộng (trừ) phần phân số.

Ví dụ: Thực hiện phép tính: 

a) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Lời giải:

a) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

2. Phép nhân và phép chia hỗn số

+ Để thực hiện nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

Ví dụ: Thực hiện phép tính:

a) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Lời giải:

a) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

3. So sánh hỗn số

* Để thực hiện so sánh hỗn số, ta có hai cách dưới đây:

Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số: để so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa chuyển đổi.

Ví dụ: So sánh hai hỗn số: Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Lời giải:

Ta có: Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Quy đồng mẫu số hai phân số, ta có:

Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số. Khi so sánh hai hỗn số:

- Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn và ngược lại hỗn số nào có phần nguyên nhỏ hơn thì hỗn số đó nhỏ hơn

- Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh phần phân số, hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

Ví dụ: So sánh các hỗn số sau:

a) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

b) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Lời giải:

a) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Hỗn số Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5có phần nguyên bằng 2 và hỗn số Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 có phần nguyên bằng 3

Vì 2 < 3 nên Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Hai hỗn số có cùng phần nguyên nên ta so sánh phần phân số của hai hỗn số

Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 nên Hỗn số (tiếp theo) lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 


Trắc nghiệm Toán lớp 5 Hỗn số (tiếp theo) (có đáp án)

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Muốn cộng hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng hai phân số vừa chuyển đổi.

B. Muốn trừ hai hỗn sỗ, ta lấy phần nguyên trừ đi phần nguyên, phần tử số trừ đi phần tử số.

C. Muốn nhân hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân hai phân số vừa chuyển đổi.

D. Muốn chia hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi chia hai phân số vừa chuyển đổi.

Câu 2: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

A. <

B. >

C. =

Câu 3: Chọn hỗn số nhở hơn trong hai hỗn số sau:

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Câu 4: Tính rồi chọn kết quả đúng:

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Tính: Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Câu 6: Tính rồi chọn kết quả đúng:

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Câu 7: Tìm x biết:

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 có lời giải

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.